PF Nettverk for Fremtidstenkning

Mann på gressbakke som skuer utover i kikkert

Verden krymper og blir samtidig mer kompleks. Usikkerheten i utviklingen kan virke overveldende. Er det mulig å forholde seg til usikkerheten på nye måter?

PF Nettverk for fremtidstenkning har som formål å fremme kvaliteten på og utbredelsen av fremtidstenkning i norsk samfunnsliv og næringsliv. Nettverket ønsker å bidra til samfunnsdebatten, og vil legge særlig vekt på å belyse utfordringer som kanskje ennå ikke er fullt synlige. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for fremtidstenkning.

Styret:

Styreleder: Jan Dietz
Roy W. Elvegård
Helge Forfang
Dag Møkleby

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>