PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler

Stor pipe som sender ut røyk

PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor områdene miljø og livsgrunnlag. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for miljø.

Styret:

Styreleder: Randi Aamodt
Jørn Holme
Christian Anton Smedshaug
Tor Bjørnstad
Johan Ellingsen
Dag Øystein Eriksen

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>