PF Ledelse

Nettverk for Ledelse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innen ledelse. Nettverket er åpen for personer med samfunnsengasjement og interesse for ledelse.

Styreleder: Lars Fredrik Forberg

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>