PF Ledelse

Mange slukkede lyspærer og en tent

PF Ledelse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innen ledelse. Nettverket er åpen for personer med samfunnsengasjement og interesse for ledelse.

Styret:

Lars Fredrik Forberg
Aasheim Annar
Bonnerud Marthe
Brunsvik Julie
Eide Elisabeth
Moe Odd
Sjoner Malin
Urbye Knut

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>