PF Kultur

Gamle slitte bøker

PF Kultur ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Styret:

Styreleder:  Birgit Jevnaker
Al-Kubaisi Walid
Butenschøn Hans B.
Felberg Knut
Jøntvedt Jørn O.

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>