PF Kultur

Nettverk for Kultur ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Styreleder:  Birgit Jevnaker

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>