PF Kultur

Gamle slitte bøker

PF Kultur ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Styret

Styreleder: Birgit Helene Jevnaker
Birgit.h.jevnaker@bi.no

Hans B. Butenschøn
hans@hbforlag.no

Knut Felberg
Knut.felberg@kristiansand.kommune.no

Shabana Rehman Gaarder
Shabana@fodtfri.no

Audun Korsvold
akorsvol@online.no

Jan Solberg
jan.solberg@kulturvern.no

Se alle nettverk