PF Kultur

Gamle slitte bøker

PF Kultur ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, på kulturområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for kultur.

Styret:

Styreleder:  Birgit Jevnaker
Jørn O. Jøntvedt
Hans B. Butenschøn
Walid Al-Kubaisi
Knut Felberg

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>