PF Internasjonal Politikk og Økonomi

Flaggstenger med internasjonale flagg

PF Internasjonal Politikk og Økonomi arbeider bredt med å sette på dagsorden viktige spørsmål i internasjonal økonomi og politikk. Møtene samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog. Gruppens formål er å bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger. Møtene er også en god arena for å bygge ditt faglige nettverk.

Styret:

Styreleder: Kjell Roland
Lars Kåre Legernes
Stein Tønnesson
Eivind Fjeldstad
Marianne Jønsberg
Nikolai Hegertun
Ingerid Salvesen
Mathias Slettholm
Marte Heian-Engdal
Sturla Flem Rinvik

Møter:

Se tidligere møter i arkiv >>