PF Internasjonal Politikk og Økonomi

Flaggstenger med internasjonale flagg

PF Internasjonal Politikk og Økonomi arbeider bredt med å sette på dagsorden viktige spørsmål i internasjonal økonomi og politikk. Møtene samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog. Gruppens formål er å bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger. Møtene er også en god arena for å bygge ditt faglige nettverk.

Styret

Styreleder: Kjell Roland 
Kjell.roland@norfund.no

Karoline Teien Blystad     
Karoline.blystad@norfund.no

Eivind Fjeldstad
eivindfj@gmail.com

Nikolai Hegertun
Nikolai.hegertun@sum.uio.no

Marte Heian-Engdal
marte.heianengdal@noref.no

Lars Kåre Legernes
llegerne@online.no

Sturla Rinvik
sturla@rinvik.no

Ingerid Salvesen
ingeridbs.salvesen@gmail.com

Mathias Slettholm
mathias.slettholm@tankesmienagenda.no

Stein Tønnesson
stein@prio.no

Se alle nettverk