PF Innovativt Nettverk

Innovativt nettverk skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon. Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

Mer informasjon om PF Innovativt Nettverk finner du her:
http://www.innovativtnettverk.no

Styreleder: Marius Kristiansen

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>