PF Innovativt Nettverk

innovativt-nettverk

PF Innovativt Nettverk skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon. Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

Egen hjemmeside: www.innovativtnettverk.no

Styret:

Styreleder: Sverre Haugen
Nestleder: Christoffer Hovde
Sophie Arildsson
Hanne Lystad
Alvhild Misund Morisse
Annar Aasheim
Blazej Jozefiak
Susanne Gløersen

Møter:

okt
14
Hold kjeft eller gå på dagen! - Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme?

2015, 18:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

nov
19
90% av bedriftene snakker om kreativitet og innovasjon. 10% praktiserer det!

2015, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

nov
24
Tar norsk rettsvesen nok hensyn til menneskerettighetene?

2015, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>