PF Innovativt Nettverk

innovativt-nettverk

PF Innovativt Nettverk skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon. Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

Egen hjemmeside: www.innovativtnettverk.no

Styret:

Styreleder: Sverre Haugen
Nestleder: Christoffer Hovde
Sophie Arildsson
Hanne Lystad
Alvhild Misund Morisse
Annar Aasheim
Blazej Jozefiak
Susanne Gløersen

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>