PF Innovativt Nettverk

innovativt-nettverk

PF Innovativt Nettverk skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon. Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

Egen hjemmeside: www.innovativtnettverk.no

Styret:

Styreleder: Marius Kristiansen

Møter:

apr
28
Krykker eller cash - hvilken støtte vil gründere ha (og hvilken bør de få)?

2015, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>