PF Innovativt Nettverk

innovativt-nettverk

PF Innovativt Nettverk skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon. Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids – og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

Egen hjemmeside: www.innovativtnettverk.no

Styret:

Styreleder: Sverre Haugen
Nestleder: Christoffer Hovde
Sophie Arildsson
Hanne Lystad
Alvhild Misund Morisse
Annar Aasheim
Blazej Jozefiak

Møter:

okt
14
Hold kjeft eller gå dagen! - Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme?

2015, 18:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>