PF Informasjonsteknologi

Nettverk for informasjonsteknologi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, rundt bruk og effekt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge. Nettverket for informasjonsteknologi passer for alle med interesse for informasjonsteknologi.

Styreleder:  Kjersti Kierulf

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>