PF Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi

PF Informasjonsteknologi ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, rundt bruk og effekt informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge. Nettverket for informasjonsteknologi passer for alle med interesse for informasjonsteknologi.

Styret:

Berger Torbjørn
Hem Karl Gerhard
Merok Petter
Nagell Bjørn
Taraldsvik Tore
Buer, Per
Sannes Ragnvald

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>