PF HIT Society

Vi i HIT.Society (High Impact Technology Society) mener at nye, innovative teknologier er en nøkkeldriver for vekst og utvikling. Dette gjelder både for selskaper og for nasjoner. Vi er et nettverk av ambisiøse individer som møtes for å utveksle oppdatert innsikt om hvordan nye teknologier vil påvirke fremtiden. Sentrale temaer er muligheter for vekst hos norske selskaper, og implikasjoner for samfunnet vi lever i. Deltakelse i nettverket er foreløpig per invitasjon.

Styret

Styreleder: Henning Anthonsen
Aslan Shamsutdin
Line Rød Christiansen
Jyoti Sharma

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>