PF Helse

Forskere med mikroskop

PF helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret

Styreleder Hans M. Borchgrevink                                                                               hansmborch1@gmail.com

Bjarte Reve                                                                                                                         bjarte.reve@nansenneuro.net

 

Se tidligere møter i arkiv >>