PF Helse

Forskere med mikroskop

PF helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret i PF Helse:

Borchgrevink Hans M., Styreleder PF Helse og visepresident PF
Birkeland Hedi Anne
Christensen Sven Kjetil Fiane
Eriksen Ida Iren
Faye-Lund Petter
Flatø Lars Erik
Johansen Karianne
Myhre Jo Inge
Reve Bjarte
Riise Geir
Scheel Inger B.
Vigen Terje

Møter PF Helse:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>