PF Helse

Forskere med mikroskop

PF helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret i PF Helse:

Hans M. Borchgrevink, Styreleder PF Helse og styremedlem i PF
Bjarte Reve

Møter PF Helse:

sep
7
Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

nov
1
Hvordan fungerer hjernen hos autister?

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>