PF Helse

Forskere med mikroskop

PF helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret i PF Helse

Hans M. Borchgrevink, Styreleder PF Helse og styremedlem i PF
Bjarte Reve
Ida Iren Eriksen

Møter PF Helse

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>