PF Helse

Forskere med mikroskop

PF helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret i PF Helse:

Hans M. Borchgrevink, Styreleder PF Helse og visepresident PF
Ida Iren Eriksen
Bjarte Reve
Inger B. Scheel

Møter PF Helse:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>