PF Helse

Forskere med mikroskop

Nettverk for helse ønsker å være et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning, innenfor helseområdet. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for helse.

Styret i PF Helse:

Borchgrevink Hans M.  – Styreleder PF Helse og visepresident PF
Birkeland Hedi Anne – Styremedlem PF Helse
Christensen Sven Kjetil Fiane – Styremedlem PF Helse
Eriksen Ida Iren – Styremedlem PF Helse
Faye-Lund Petter – Styremedlem PF Helse
Flatø Lars Erik – Styremedlem PF Helse
Johansen Karianne – Styremedlem PF Helse
Myhre Jo Inge – Styremedlem PF Helse
Reve Bjarte – Styremedlem PF Helse
Riise Geir – Styremedlem PF Helse
Scheel Inger B. – Styremedlem PF Helse
Vigen Terje – Styremedlem PF Helse

Møter PF Helse:

apr
14
Livslogging - det datastyrte liv (2:3): Smarte hus for alle?

2015, 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Oslo

apr
21
Livslogging - det datastyrte liv (3:3): Konsekvenser for samfunnsplanlegging

2015, 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Oslo

Arkiv:

okt
7
Fremtidens kunnskapsmiljø

2014, 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Oslo

1 2 3 4 5

Se tidligere møter i arkiv >>