PF Bærekraft

FNs Bærekraftmål

Polyteknisk Forenings nettverk for Bærekraft

PF Bærekraft ønsker å gjøre FNs bærekraftsmål (SDGs – Sustainable Devlopment Goals) kjent og anvendbare for næringslivet; diskutere dem, bruke dem samt å oppmuntre til nytenkning og partnerskap for å nå målene.

I 2016 inviterte PF Bærekraft bedrifter til å delta i prosjektet SDGs – Learning by doing. Hensikten var å finne løsninger på hvordan bedriftene kan integrere bærekraftsmålene i sine virksomheter. Arbeidet ble oppsummert i denne rapporten. I 2017 satte PF Bærekraft innovasjon knyttet til SDGene som rammeverk på agendaen, og hovedfokus ble lagt på akvakultur og havbruk. Plast i havet ble et naturlig tema inn i 2018 og i 2019 fortsetter vi å fokusere bredt på havet.

Bærekraftstemaene blir alltid adressert fra ulike hold i nettverksmøtene; aktuelle business case blir presentert, sirkulærøkonomi diskutert, FN initiativ og annen fagkompetanse delt.

Velkommen til nettverket PF Bærekraft!

Styret

Stine Lise Hattestad Bratsberg (Styreleder)
CEO og eier i Pure Consulting
stine@purecsr.no

Kim Noguera Gabrielli
Politisk rådgiver i UNICEF
kim.gabrielli@unicef.no

Kristine Hartmann
EVP Transformation i Aker BioMarine
kristine.hartmann@akerbiomarine.com

Line Magnussen
Senior Rådgiver i Innovasjon Norge
line.magnussen@innovasjonnorge.no

Nina Schefte
CSR Manager i Norsk Hydro
nina@purecsr.no

Gro Skaaren-Fystro
Spesialrådgiver i Transparency International Norge
skaaren@transparency.no

Sigurd Vildåsen
PhD kandidat ved NTNU
sigurd.vildasen@iot.ntnu.no

Se alle nettverk