PF Bærekraft

FNs Bærekraftmål

Forum for Bærekraft ønsker å skape en arena som bidrar til å formidle kunnskap og skape inspirasjon for utvikling av bærekraftige forretningsstrategier i Norge.

Forumet ønsker å bruke kunnskap og nettverk til å skape gode arenaer for diskusjon og læring på tvers av næringsliv, sivilt samfunn, akademia, det offentlige og folk flest.

Forum for Bærekraft ønsker å gjøre FNs nye bærekraftsmål (SDGs – Sustainable Devlopment Goals ) kjent og anvendbare for næringslivet; diskutere dem , bruke dem, oppmuntre til nytenkning og partnerskap. Høsten 2016 inviterer forumet bedrifter til å delta i prosjektet SDGs – Learning by doing. Hensikten er å finne løsninger på hvordan bedriftene kan integrere bærekraftsmålene i sine virksomheter.

Denne høsten setter Forumet, Polyteknisk Forening og UNICEF i gang en spennende prosess. Ti til femten virksomheter inviteres til et prosjekt om å omsette bærekraftsmålene i praksis. Målsettingen er å gi alle deltakere økt kunnskap og praktiske tips og råd om hvordan de nye bærekraftmålene (SDG) kan være et godt rammeverk for bærekraftsarbeidet i egen virksomhet. Resultatet av prosessen fremlegges i et møte åpent for alle som måtte ønske på nyåret.

Styret:

Styreleder: Stine Lise Hattestad Bratsberg
CEO og eier i Pure Consulting
stine@purecsr.no

Kim Noguera Gabrielli
Politisk rådgiver i UNICEF
kim.gabrielli@unicef.no

Sigurd Vildåsen
PhD kandidat ved NTNU
sigurd.vildasen@iot.ntnu.no

Line Magnussen
Senior Rådgiver i Innovasjon Norge
line.magnussen@innovasjonnorge.no

Kristine Hartmann
EVP Transformation i Aker BioMarine
kristine.hartmann@akerbiomarine.com

Andreas Friis
Leder og initiativtaker i Sustainability Hub
andreas@livearctic.com

Nina Schefte
Senior rådgiver i Pure Consulting
nina@purecsr.no

Gro Skaaren-Fystro
Spesialrådgiver i Transparency International Norge
skaaren@transparency.no

Ingvild Hancke Øgstad

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>