PF Norsk Materialteknisk Selskap NMS

Mann med sveisebriller som sveiser på et rør

PF Norsk Materialteknisk Selskap er en ideell organisasjon som omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi. Formålet med organisasjonen er å fremme og diskutere vitenskapelig, teknisk eller annen kunnskap relatert til materialer som metaller, polymere, keramer, kompositter, nano og bio-materialer. NMS skal bidra til kommunikasjon og utveksling mellom medlemmer og andre interessenter. Nettverket vil jobbe for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, innenfor akademia og i samfunnet forøvrig.

Styret

Styreleder: Egil Gulbrandsen
Egu.1254@gmail.com

Sigmund Bragstad
sigmund.bragstad@gmail.com

Snorre Kjørstad Fjeldbo (sekretær)
Snorre.fjeldbo@gmail.com

Gustav Heiberg (President, NMS Landsforeningen)
gustav.heiberg@dnvgl.com

Peyman Mohseni
peyman.mohseni@gmail.com

Mario Søfferud
mario.sofferud@dnvgl.com

Federica Vico
fredericavico@gmail.com

Martin Øhlund Øyen
martinoyen@gmail.com

Se alle nettverk