PF Norsk Materialteknisk Selskap NMS

Mann med sveisebriller som sveiser på et rør

PF Norsk Materialteknisk Selskap er en ideell organisasjon som omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi. Formålet med organisasjonen er å fremme og diskutere vitenskapelig, teknisk eller annen kunnskap relatert til materialer som metaller, polymere, keramer, kompositter, nano og bio-materialer. NMS skal bidra til kommunikasjon og utveksling mellom medlemmer og andre interessenter. Nettverket vil jobbe for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, innenfor akademia og i samfunnet forøvrig.

Styret:

Styreleder: Egil Gulbrandsen
Mario Søfferud
Snorre Kjørstad Fjeldbo
Børge Bjørneklett
Bodil Drange Pedersen
Laure Tigani
Federica Vico
Peyman Mohseni

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>