Habitat Norge

Urban refugees

Habitat Norge er en tematisk avdeling under Norsk Bolig- og Byplanforening.  Avdelingen er et tverrfaglig nettverk og organisasjon for by- og bosettingsspørsmål i et globalt perspektiv, med vekt på bærekraftig utvikling, lokal deltagelse, samt bedring av levekårene for fattige slumbeboere. Habitat Norge er en pådriver for informasjonsutveksling og kompetanseøking innenfor disse spørsmålene og arbeider for at de settes på dagsorden i norsk utviklingspolitisk samarbeid.

Egen webside: www.habitat-norge.org

Styret:

Erik Berg – Styreleder
Odd Iglebæk
Julia Øverås
Anne Margrethe K. Lunde
Sven Erik Svendsen
Tore W. Kiøsterud

Møter Habitat Norge:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>