Habitat Norge

Urban refugees

Habitat Norge er en tematisk avdeling under Norsk Bolig- og Byplanforening.  Avdelingen er et tverrfaglig nettverk og organisasjon for by- og bosettingsspørsmål i et globalt perspektiv, med vekt på bærekraftig utvikling, lokal deltagelse, samt bedring av levekårene for fattige slumbeboere. Habitat Norge er en pådriver for informasjonsutveksling og kompetanseøking innenfor disse spørsmålene og arbeider for at de settes på dagsorden i norsk utviklingspolitisk samarbeid.

Egen webside: www.habitat-norge.org

Styret:

Synne Bergby – Styreleder

Møter Habitat Norge:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>