Om Oss

Polyteknisk Forening inviterer deg til en uavhengig, tverrfaglig og mangfoldig arena hvor søkelyset alltid ligger på konsekvenser av teknologiske og vitenskapelige fremskritt. Gjennom et mangfold av faglige, sosiale og nytenkende møteplasser er vårt mål å gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan møte samfunnets utfordringer og muligheter i vår egen tid, og et innblikk i hvordan utviklingen vi opplever vil påvirke generasjonene som kommer etter oss. Alle kan være med i foreningen.

Vi er stolte over at Hans Majestet Kong Harald tar i mot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året. Her presenterer vi foreningens møteprogram. H.M. Kong Harald har også deltatt på flere av debattmøtene våre opp gjennom tiden.

Bli medlem >>

 

 

Slik arbeider vi

Framtidens kunnskapsmiljø

Foreningen er ikke-kommersiell og drives av et lite sekretariat og 200 tillitsvalgte på frivillighetsbasis. Medlemmene velger Hovedstyret og det rådgivende organ Direksjonen. Foreningen er bygget opp av flere selvstendige faglige nettverk med egne gruppestyrer, som sørger for kvalitet og kompetanse på møtene. Vi samarbeider enkelte ganger med andre samfunnsaktører, uten at dette går på bekostning av vår integritet og uavhengighet.

 

Historikk

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening, og er dermed Norges eldste forum for samfunnsdebatt. Blant stifterne var Peter Severin Steenstrup, grunnleggeren av Akers mekaniske verksted. Opprinnelig var det tenkt som et møtested for dem som var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri, men i våre dager står et bredt spekter av temaer på dagsorden.

Siden 1905 har Polyteknisk Forening hatt sine lokaler i Rosenkrantz gate 7 i Oslo («Håndverkeren»), og det er fremdeles her flertallet av våre debattmøter og arrangementer holdes.

Fra 1854 utgav Polyteknisk forening tidsskriftet Polyteknisk Tidsskrift, et av verdens eldste i sitt slag. Det ble forløperen til dagens Teknisk Ukeblad.