Om Oss

Polyteknisk Forening ble stiftet i 1852 og er Norges eldste møteplass for samfunnsdebatt. Foreningen er ikke-kommersiell og har over 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer.

Siden etableringen har Polyteknisk Forening vært en uavhengig og tverrfaglig plattform som informerer og inspirerer til innovasjon og samfunnsutvikling. Gjennom fagnettverk, møteplasser og partnerskap på tvers av sektorer, fremmer Polyteknisk Forening en vitenskapsbasert, bærekraftig utvikling.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H. M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året.

Vår organisasjon

Foreningen er bygget opp av flere selvstendige faglige nettverk med egne gruppestyrer, som sørger for kvalitet og kompetanse på møtene. Medlemmene velger Hovedstyret og det rådgivende organ Direksjonen.  Vi samarbeider med med flere samfunnsaktører som bidrar til gode arrangementer.

Historikk

Polyteknisk Forening ble etablert i Christiania den 23. juni 1852. Blant stifterne var Peter Severin Steenstrup, grunnleggeren av Akers Mekaniske verksted. Opprinnelig var det tenkt som et møtested for dem som var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri, men i våre dager står et bredt spekter av temaer på dagsorden.

Siden 1905 har Polyteknisk Forening hatt sine lokaler i Rosenkrantz gate 7 i Oslo («Håndverkeren»), og det er fremdeles her flertallet av våre debattmøter og arrangementer holdes.

Fra 1854 utgav Polyteknisk forening tidsskriftet Polyteknisk Tidsskrift, et av verdens eldste i sitt slag. Det ble forløperen til dagens Teknisk Ukeblad.

Navnet

Det er lett å tro at navnet polyteknisk indikerer en forening kun for teknologer. Men det er langt mer enn det.

Poly betyr mangfold. Mens techne er et begrep i filosofien som forenklet sagt betyr «vet hvordan»-kunnskap. Platon og Aristoteles brukte enkelte ganger betegnelsen techne om evnen til å løse en matematisk oppgave eller behandle sykdom.

Techne inngår i all kommunikasjon og påvirker hvordan mennesker og kulturer samvirker. Alle har vi vår egen personlige techne knyttet til det vi kommuniserer, basert på våre erfaringer og kunnskaper. Mange vil kanskje si at techne handler mere om hva vi gjør enn hva vi tenker. Å bruke en mobiltelefon krever ikke bare kunnskap om hvordan telefonen virker og hvordan den inngår i sosiale relasjoner, det krever også at man faktisk bruker telefonen. Det er techne.

Polyteknisk Forening ønsker å bidra til både å tenke, diskutere og skape framtiden.