Nettverk

Polyteknisk Forening består av en rekke faglige nettverk. Som medlem av PF kan du bli med i det nettverket som måtte interessere deg. Du vil få tilsendt personlig invitasjon til alle nettverksmøter på e-post. Du kan også være medlem uten å delta i noe nettverk.

Hvert nettverk utpeker et eget styre, som organiserer PF-møter innenfor nettverkets fagområde. Nettverkene bidrar til relevans og høy kvalitet i PFs møtetilbud, og de gir deg mulighet til å knytte personlige bånd.

Som del av et av PFs faglige nettverk kan du være med å sette den faglige og politiske dagsorden på ditt felt.