Møte i regi av: PF Olje / NPF Oslo og Olje- og energidepartementet

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

24 jan. 2019 kl 11:30 - 13:30

Olje- og energidepartementet

Legg møtet inn i Outlook: iCalSammen med Olje- og enerigdepartementet har NPF Oslo / PF Olje gleden av å ønske velkommen til møte i Akersgata 59 hvor temaet er petroleumsaktiviteten og sokkelåret 2018.

Agenda:

  • 11:30 – Velkommen v/ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Olje- og energidepartementet
  • 11:35 – Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot
  • 12:00 – Sokkelåret 2018 v/ direktør Bente Nyland, Oljedirektoratet
    • Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret 2018 oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene
  • 13:00 – 13:30 – Q & A

Norge deltar i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av EITI.

Enkel lunsj er inkludert.

Arrangementet er fulltegnet.

Vel møtt!

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.