Møte i regi av: PF Helse

Oppfølging av Helselederforum 2019: Teknologisk utvikling – konsekvenser for organisering av sykehus

Oppfølging av Helselederforum 2019: Teknologisk utvikling – konsekvenser for organisering av sykehus

17 jan. 2019 kl 17:00 - 19:00

Rikshospitalet, Store Auditorium

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Møtet er en oppfølging av Helselederforum 2019, der President i Polyteknisk Forening Silvija Seres er innleder.

Høyspesialisert diagnostikk og behandling krever up-front teknologi. Ulike billed-teknologier (Røntgen, CT, MR, fMRI, PET, ultralyd mv) har ulike fortrinn i avbildning av ulike typer kroppsvev og sykdom. Samme diagnostiske utredning krever derfor ofte bruk av flere teknologier – både i forberedende undersøkelser og under selve operasjonen. Operasjonsstuer og diagnostiske enheter bør derfor ha integrert tilgang til flere teknologier i samme seanse. Ulike spesialiteter benytter mange av de samme teknologier.

Teknologiutviklingen går rask og krever hyppig utskiftning av apparatur og opplæring av høyspesialiserte teknologer for å være i front. Spesialsykehusene bør derfor i større grad organiseres rundt felles integrerte høyteknologiske  operasjons- og diagnostikkenheter som benyttes av de ulike spesialiteter i stedet for konvensjonell inndeling i organspesifikke avdelinger og separate teknologiavdelinger.

Innleder: Professor og avdelingsleder Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet

Sted: Store Auditorium, Rikshospitalet (trikk 17 og 18 går helt frem)
Møteleder: Hans M. Borchrevink, styreleder PF Helse

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.