Møte i regi av: PF Energi

Ny vår for nordisk samarbeid?

Vindmølle i sollyset

21 nov. 2017 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


Den europeiske energipolitikken har et økende fokus på regionalt samarbeid. Norden har lenge hatt et tett samarbeid på energifeltet, og de nordiske landene var på nittitallet ledende innenfor utviklingen av kraftmarkedene.  Men er kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å samarbeide over grensene? Eller er de store omveltningene som kraftbransjen nå står overfor en indikasjon på at Norden har gått fra å lede til å sinke markedsutviklingen?

PF Energi spør om nordisk samarbeid fortsatt er relevant for norske aktører i kraftbransjen? Hvilke utfordringer står man overfor i praksis og hvilke gevinster er det å hente? PF Energi ønsker velkommen til debatt.

Innledere

  • Per Sanderud, Direktør, Norges vassdrag- og energidirektorat , NVE
  • Hans Jørgen Koch, CEO, Nordisk Energiforskning
  • Kristin Lucie Munthe, direktør for systemdrift- og markedsutvikling, Statnett og styremedlem i Nord Pool
  • Oluf Ulseth, leder av Energi Norge

Informasjon

Påmeldingsfrist: 20. november kl. 10.
For påmelding etter dette kontakt oss på polyteknisk@polyteknisk.no 

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.