Møte i regi av: PF Samfunnssikkerhet

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – hva står på spill?

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – hva står på spill?

25 feb. 2019 kl 16:00 - 17:30

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Hvordan skal Norge innrette seg for å bevare det systemet og den velferden vi er blitt vant til?

Det er enighet blant forskere at verden går mot mer ustabile tider, og norske politikere har ansvaret for å styre landet best mulig i tiden fremover. Regjeringen har en uttalt historisk satsning på Forsvaret, og opposisjonen sier at den ikke leverer. Hvordan ser utgangspunktet ut for neste langtidsplan for forsvarssektoren?

I dette kunnskapsseminaret møter du blant annet representanter forsvarssektoren og deltakere fra UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhets uavhengige sikkerhetspolitiske utvalg.

Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017-2020. Neste plan skal gjelde for årene 2021-2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt i oppdrag å lage en utredning som skal fungere som det konseptuelle rammeverket for en ny Langtidsplan for forsvarssektoren.
Rapporten finner du her: https://www.ffi.no/no/Rapporter/19-00328.pdf

Hva har endret seg i verden siden arbeidet med den forrige langtidsplanen begynte i 2014, og hva blir det viktig å fokusere på fremover?

Før Forsvarssjefen får i oppdrag å nedsette sitt militærfaglige råd, inviterer vi til debatt om de store linjene og hvilke implikasjoner det har for norsk sikkerhet.

Dette kunnskapsseminaret gjennomføres i samarbeid med UTSYN-forum for utenriks og sikkerhet, og støttes av Norges Offiser- og spesialistforbund. Det er fri entré for alle.

Velkommen!

Påmelding

Billettype Plasser
Ikke medlem i PF
Medlem i PF


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.