Møte i regi av: PF Samferdsel, NVTF Østlandet og Tekna Oslo

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk

7 mar. 2018 kl 16:00 - 18:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


I busstrafikken har konkurranse lenge vært standarden, og de fleste fylkeskommuner har fått mer for pengene som følge. Innen persontrafikk på jernbane er imidlertid konkurranseutsetting mer omstridt. Først høsten 2017, mer enn 12 år etter at Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt som første strekning i Norge, har Jernbanedirektoratet satt i gang konkurranseutsettingen igjen.

Innledere

  • Direktør persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet
  • Forsker Julie Runde Krogstad, Transportøkonomisk institutt

Påmelding

Billettype Plasser
Ikke medlem i PF
Medlem i PF


Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.