Møte i regi av: PF Samferdsel, NVTF Østlandet og Tekna Oslo

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk

Konkurranseutsetting av jernbane og kollektivtrafikk

7 mar. 2018 kl 16:00 - 18:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


I busstrafikken har konkurranse lenge vært standarden, og de fleste fylkeskommuner har fått mer for pengene som følge. Innen persontrafikk på jernbane er imidlertid konkurranseutsetting mer omstridt. Først høsten 2017, mer enn 12 år etter at Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt som første strekning i Norge, har Jernbanedirektoratet satt i gang konkurranseutsettingen igjen.

Innledere

  • Direktør persontrafikkavtaler Dagfinn Berge, Jernbanedirektoratet
  • Forsker Julie Runde Krogstad, Transportøkonomisk institutt
  • Karl Rikard Løvhaug, manager i Oslo Economics

Presentasjoner

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.