Møte i regi av: Polyteknisk Forening

Hvordan kan forskning redde verden?

24 sep. 2018 kl 08:30 - 10:30

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


John-Arne Røttingen, Administrerende Direktør i Norges Forskningsråd forteller om:

– hvordan kan humaniora løse verdensproblemene?
– hva er verdien av tverrfaglighet?
– hva skjer i Forskningsrådet nå?

Humanistisk forskning er viktig for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Vi har stort behov for mer kunnskap om hvordan menneskers forståelse, holdninger, handlinger og kultur påvirker samfunnsutviklingen. Forskningsrådet har derfor satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022.

Satsingen er en direkte oppfølging av regjeringens humanioramelding.

Meldingen omtaler tre områder der behovet for humanistisk forskning er tydelig:

  • Integrering, migrasjon og konflikter
  • De store teknologiskiftene
  • Klima, miljø og bærekraft

Tidspunkt: Mandag 24.september kl. 0830-1030. Det serveres lett frokost mellom 0800-0830.

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
100,00 kr


Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.