Møte i regi av: PF Styrenettverk

Fordypning i praktisk risikostyring 

Fordypning i praktisk risikostyring 

10 apr. 2018 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


Dette møtet tar sikte på, gjennom case, å gå mer detaljert inn på ulike aspekter ved risikostyring som ble presentert på møtet: «Hva menes med moderne risikostyring?».

Målet er å bidra til større innsikt i hvordan et styre kan forholde seg til bedriftens risikovurderinger, og resultatene av bedriftens risikostyringsarbeid. Vi vil blant annet illustrere risikorapportering, samt risikovurderinger i forbindelse med strategiarbeid og investeringsbeslutninger.

Det legges opp til diskusjoner både i grupper og plenum underveis.

Innledere

  • Ayse Nordal er senior rådgiver med fagansvar for risikostyring og planlegging i Undervisningsbygg. Ayse har B.Sc. og M.Sc i økonomi og statistikk og Licentiatgrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har skrevet flere artikler om risikostyring.
  • Ole Martin Kjørstad er spesialrådgiver i internrevisjonsavdelingen i Norges Bank. Ole Martin er utdannet MSc. i Business and Economics med hovedvekt på strategi. Han har mange års erfaring som konsulent i BDO og PwC spesielt innenfor områdene virksomhetsstyring og risikostyring og innenfor de fleste typer norske virksomheter.
  • Petter Kapstad er Senior specialist Risk Management og bygget opp og var leder for helhetlig risikostyring i Statoil i 14 år. Han gir råd til internasjonale selskaper som arbeider med å bygge opp ERM samt til styrer og styremedlemmer om risikostyringsspørsmål og holder foredrag om emnen både nasjonalt og internasjonalt.

Møteleder

Martin Stevens er Chartered Accountant og Certified Internal Auditor. Han arbeider som internrevisor i Gjensidige og har mange års erfaring innen økonomi, internrevisjon og risikostyring spesielt innenfor finans.

Presentasjoner

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.