Møte i regi av: PF Bærekraft

Bærekraft og innovasjon

Fisk

17 jan. 2018 kl 08:00 - 10:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


Todelt møte med hovedfokus på bærekraftig innovasjon innen akvakultur.

Del 1) Bærekraft, samarbeid og innovasjon

Del 2) Hvordan jobbe med FNs bærekraftsmål gjennom hele verdikjeden i oppdrettsnæringen?

Vi trenger mer kunnskap rundt bærekraftig utvikling og hvordan bærekraftsmål er kilde til innovasjon og fornyelse i verdikjeden. Komplekse utfordringer må løses på tvers av aktører og da trenger vi nye former for samarbeid og samskaping.

Bærekraftsmål nr 14: Livet under vann; nr 9: Innovasjon og infrastruktur; sammen med mål nr 17: Samarbeid for å nå målene, er målene som står i senter for møtet.

Vi presenterer case og inviterer til dialog.

Første del er mer generell, mens vi i del to inviterer til diskusjon og dialog rundt mulige løsninger.


Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening har følgende overordnede målsetting med bærekraftsarbeidet:

Økt kunnskap om FNs bærekraftsmål og hvordan virksomheter kan styrke sitt arbeid for å bidra til at målene nås.

Forumet ønsker å bidra inn i prosesser som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet for å skape verdier for selskap og samfunn.

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.