Møter

apr
8
Nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

2019, 08:00 - 09:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
25
Sikkerhetspolitikk og klimautfordringer

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
6
Kinas globale maktutfoldelse i historisk perspektiv

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
7
Våtere, villere - hvordan påvirkes kraftsystemet?

2019, 17:00 - 19:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

jun
3
Nærpolitireformen – Nærpoliti eller fjernpoliti?

2019, 12:00 - 14:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

jun
13
Small Cap, E&P, Verdiskapning og M&A

2019, 11:30 - 14:00 - DNB Head Office, Oslo Oslo

1 2

Se tidligere møter i arkivet