Møter

Se tidligere møter/referat i arkiv >>

apr
12
Small Cap, E&P, Verdiskapning og M&A

2018, 11:30 - 14:00 - DNB Head Office, Oslo Oslo

apr
24
Batteriene kommer – hvilken rolle vil de ha i fremtidens energilagring?

2018, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

apr
26
Samferdsel reloaded – Hvordan tar Oslo mobilitetsutfordringer?

2018, 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes hus, Oslo

mai
7
Ytringsfrihet – hva innebærer det egentlig?

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
30
Nasjonal konferanse for materialteknologi 2018

2018, 09:00 - 16:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

1 2
Se tidligere møter/referat i arkiv >>