Møter

Se tidligere møter/referat i arkiv >>

apr
26
Samferdsel reloaded – Hvordan tar Oslo mobilitetsutfordringer?

2018, 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes hus, Oslo

mai
2
Generalforsamling i PF Samferdsel 2018

2018, 15:00 - 16:00 - Klubben 3. et., Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo

mai
7
Ytringsfrihet – hva innebærer det egentlig?

2018, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
30
Nasjonal konferanse for materialteknologi 2018

2018, 09:00 - 16:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter/referat i arkiv >>