Møter

Se tidligere møter/referat i arkiv >>

mai
3
Hvilken transportløsning er best for Ring 2 i Oslo?

2017, 14:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
8
Forslag til ny kommunelov, er dette et strupetak på nærdemokratiet?

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
9
Lunch meeting: The Pil & Bue development project

2017, 11:30 - 13:00 - Lundin Norway AS, Lysaker

mai
10
Generalforsamling i Polyteknisk Forening

2017, 15:00 - Polyteknisk Forening, Oslo

mai
30
Delingsøkonomi for B2B – styrets rolle

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

jun
6
Barn og unges reiser i by

2017, 15:00 - 17:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

jun
8
Sommeravslutningsmøte: Hvilke muligheter og trusler har digitalisering for norsk olje- og gassvirksomhet?

2017, 11:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

jun
15
Magasinlansering – Vi feirer 165 år

2017, 18:00 - 20:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
26
BI Styrekonferanse 2017

2017, 09:00 - 16:00 - Handelshøyskolen BI, Oslo

Se tidligere møter/referat i arkiv >>