Møter

Se tidligere møter/referat i arkiv >>

apr
3
Ytringsfrihet og ytringsansvar

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

apr
4
Er risikoen for investeringer i fattige land for stor – i Norge?

2017, 08:15 - 09:45 - Norfund, Oslo

apr
19
Generalforsamling i Polyteknisk Forening

2017, 15:30 - Polyteknisk Forening, Oslo

apr
25
Status for europeisk kjernekraft 30 år etter Tsjernobyl

2017, 17:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

apr
26
Small Cap, M&A

2017, 11:30 - 13:30 - DNB Head Office, Oslo Oslo

apr
26
Antibiotikaresistens – situasjon, utvikling, norske og internasjonale tiltak

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

apr
26
Generalforsamling i PF NMS

2017, 18:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
3
Hvilken transportløsning er best for Ring 2 i Oslo?

2017, 14:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
8
Forslag til ny kommunelov, er dette et strupetak på nærdemokratiet?

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

mai
9
Lunch meeting: The Pil & Bue development project

2017, 11:30 - 13:00 - Lundin Norway AS, Lysaker

1 2
Se tidligere møter/referat i arkiv >>