Møter

Se tidligere møter/referat i arkiv >>

aug
25
Norge i verden etter det vestlige hegemoniets fall

2017, 08:15 - 11:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
4
Tidenes politireform?

2017, 12:00 - 14:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
4
[JCI-møte] Informasjon kommer

2017, 18:30 - 21:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
6
Lunsjmøte med AkerBP: «Make LEAN stick – sustainable improvements in the oil industry»

2017, 11:30 - 13:00 - Aker Solutions/Engineerium, Fornebu, Fornebu

sep
7
Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
13
Styrets rolle i og ansvar for omstilling i sine virksomheter

2017, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
14
Kveld 1 – Debattskolen

2017, 18:00 - 21:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
21
Bærekraft og innovasjon, hvor er sammenhengen og finnes den?

2017, 08:00 - 10:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

sep
21
Lunsjmøte med Ptil: «Status og signaler fra Petroleumstilsynet»

2017, 11:30 - 13:00 - Lundin Norway AS, Lysaker

sep
21
Kveld 2 – Debattskolen

2017, 18:00 - 21:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

1 2 3 4
Se tidligere møter/referat i arkiv >>