Medlemskap i PF Olje/NPF Oslo

Gå til registreringsskjema >>

Logo for NPF - Norsk Petroleumsforening Logo for Polyteknisk Forening

NPF Oslo samarbeider med Polyteknisk Forenings Oljegruppe ( PF Olje), og samkjører alle aktiviteter i Oslo-regionen. NPF Oslo og PF Olje har felles styre og felles møteaktiviteter, og tilbyr derfor et kombinert medlemskap i begge foreninger. Møtesamarbeidet er svært positivt for begge avdelinger og gir et meget bredt og samordnet møtetilbud i regionen ved å kunne trekke på begge foreningers anerkjente tverrfaglige kunnskap og nettverk.

Møtene holdes sentralt i Oslo-regionen, gjerne hos bedrifter som er interessert i å være vertskap for møter, i NPF sine lokaler i Lilleakerveien 2A eller i Polyteknisk Forenings lokaler i Rosenkrantz’ gate 7 i Oslo.

Medlemsfordeler

  • Gratis adgang til nærmere 100 arrangementer i året  Se program
  • Adgang til relevante fagmiljøer og inspirerende nettverk
  • Medlemskap i foreninger med lokalt, nasjonalt og internasjonalt fokus
  • Tilgang på NPFs omfattende arkiv over materiale i forbindelse med konferanser
  • Muligheten til å påvirke ved å delta i fagkomiteer og styrer
  • Nettverke med andre samfunnsengasjerte
  • Rabatt på større arrangementer som NPFs konferanser
  • Nyhetsbrev og invitasjon til alle konferanser og møter
  • Rabatt på abonnement på Teknisk Ukeblad

Hva koster det?

Kombinert medlemskap Polyteknisk Forening
og Norsk Petroleumsforening

Student kr   350
Under 30 år eller over 70 år kr 850
Ordinært kr 1 700
Medlem av Tekna? kr 350

Ja, jeg vil melde meg inn! >> 

Kombinert medlemskap i Polyteknisk Forening
og Norsk Petroleumsforening
Student kr     350
Hvis du er under 30 år eller over 70 år kr     850
Ordinært kr  1 700

Ja, jeg vil melde meg inn! >>

Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening, og er dermed Norges eldste forum for samfunnsdebatt. Vi tilbyr samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i.

Opprinnelig var foreningen tenkt som et møtested for dem som var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri, men i våre dager står et bredt spekter av temaer på dagsorden.

Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger. Vi ønsker å bygge bro mellom ulike fagområder, sektorer og ideologier. På den måten er vi med til å øke forståelsen for temaer som berører utviklingen av samfunnet vårt. Vi tror økt forståelse bidrar til handlekraft og bedre beslutninger innen politikk og næringsliv.

Om NPF

Petroleumsnæringen er Norges viktigste bransje, og den er i konstant utvikling. Norsk Petroleumsforening er en medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet.

NPF er bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap – uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Denne posisjonen er et resultat av vår uavhengighet og vårt omfattende bransjenettverk.

NPF var med på å initiere og etablere Offshore Northern Seas (ONS). ONS er blant verdens ledende utstillinger/konferanser på sitt område. Det har vært et viktig bidrag til etableringen av standarden for bransjens faglige kunnskapsutveksling.

 

Om Polyteknisk Forening
Om NPF
Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening, og er dermed Norges eldste forum for samfunnsdebatt. Vi tilbyr samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i.

Opprinnelig var foreningen tenkt som et møtested for dem som var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri, men i våre dager står et bredt spekter av temaer på dagsorden.

Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger. Vi ønsker å bygge bro mellom ulike fagområder, sektorer og ideologier. På den måten er vi med til å øke forståelsen for temaer som berører utviklingen av samfunnet vårt. Vi tror økt forståelse bidrar til handlekraft og bedre beslutninger innen politikk og næringsliv.

Petroleumsnæringen er Norges viktigste bransje, og den er i konstant utvikling. Norsk Petroleumsforening er en medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet.

NPF er bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap – uavhengig av økonomiske og politiske interesser. Denne posisjonen er et resultat av vår uavhengighet og vårt omfattende bransjenettverk.

NPF var med på å initiere og etablere Offshore Northern Seas (ONS). ONS er blant verdens ledende utstillinger/konferanser på sitt område. Det har vært et viktig bidrag til etableringen av standarden for bransjens faglige kunnskapsutveksling.

Spørsmål?

Har du noen spørsmål om medlemskap? Kontakt oss. Vi vil gjerne hjelpe deg!

Mer informasjon

Se liste over PF Olje/NPF Oslos møter og liste over gruppestyret her.

Registrer ny bruker
* Påkrevede felt
* Ønsker du å være en del av et faglig nettverk?
 
 Ja
 Nei
*Påkrevede felt