Haakon Styris Studiefond

Spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet

Fondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning/råd til å betale for videre studier eller reiser selv. Søkere må ha utdanning minst på høyskolenivå. Fondsstyret ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet.

Om fondet

Haakon Styris Studiefond ble opprettet i 1953 av Haakon Styri. Haakon Styri ble født i Kristiania i 1886. Han gikk på kjemilinjen ved Christiania Teknisk Skole før han fortsatte sin utdannelse i Tyskland, Frankrike og USA. Han var senere lærer ved NTH, og i 1916 reiste han til USA og ble senere forskningsleder ved SKF Industries i Philadelphia. Haakon Styri er mest kjent for sin forskning på friksjonsfrie kulelager og deres anvendelse i industrien.

Last ned fondets vedtekter >>

Hvordan søke?

Utdelingen foregår som regel en gang i året (april). Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 15. januar samme år.

Send søknad her >>

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag av fondet må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen et år etter utbetalingen.

Send innberetning her >>