Haakon Styris Studiefond

Spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet

Fondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning/råd til å betale for videre studier eller reiser selv. Søkere må ha utdanning minst på høyskolenivå. Fondsstyret ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet.

Om fondet

Haakon Styris Studiefond ble opprettet i 1953 av Haakon Styri. Haakon Styri ble født i Kristiania i 1886. Han gikk på kjemilinjen ved Christiania Teknisk Skole før han fortsatte sin utdannelse i Tyskland, Frankrike og USA. Han var senere lærer ved NTH, og i 1916 reiste han til USA og ble senere forskningsleder ved SKF Industries i Philadelphia. Haakon Styri er mest kjent for sin forskning på friksjonsfrie kulelager og deres anvendelse i industrien.

Last ned fondets vedtekter

Hvordan søke?

Utdelingen foregår som regel en gang i året (april). Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 15. januar samme år.

Send søknad her

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag av fondet må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen et år etter utbetalingen.

Send innberetning her >>