Direksjonen

Flaggstenger med internasjonale flagg

Antila Solveig
Ask Hege Yli Melhus
Bendiksen Kjell
Brattsberg Stine Lise Hattestad
Diesen Sverre
Dæhlen Morten
Fahlvik Anne Kjersti
Fjeld Magne
Fredrik Evjen
Georgsen Kaj-Martin
Hansen Erik Fosnes
Harg Marianne
Harpviken Kristian Berg
Hegerberg Magne Skram
Holbæk-Hanssen Helge
Henjesand Inge Jan
Kristensen Ivar Horneland
Lekve Kyrre
Langmark Frøydis
Lodgaard Sverre
Lunde Leiv
Moe Arild
Myhre Ingvild
Paludan-Muller Carsten
Randers Jørgen
Reistad Ole
Romslo-Macarie Marianne
Skogesal Trude
Schmidt Ulla
Skjeldal Gudmund
Svendsen Berit
Sørhaug Hans Chr.
Tofte Sunniva
Ulltveit-Moe Karen Helene
Ulstein Hege
Vinje Villeman
Winther Kenneth