Direksjonen

Flaggstenger med internasjonale flaggAntila Solveig
Ask Hege Yli Melhus
Bendiksen Kjell
Brattsberg Stine Lise Hattestad
Diesen Sverre
Dæhlen Morten
Evjen Fredrik
Fahlvik Anne Kjersti
Fjeld Magne
Georgsen Kaj-Martin
Hansen Erik Fosnes
Harg Marianne
Harpviken Kristian Berg
Hegerberg Magne Skram
Hegge Tanja Kristine
Holbæk-Hanssen Helge
Instefjord Gunstein
Kalheim Terje
Knudsen Cecilie Broch
Kristensen Ivar Horneland
Langmark Frøydis
Lekve Kyrre
Lindberg Ylva
Lodgaard Sverre
Lunde Leiv
Moe Arild
Myhre Ingvild
Nagell Hilde Wisløff
Narum Paul
Paludan-Müller Carsten
Randers Jørgen
Ratnaweera Harsha
Reistad Ole
Romslo-Macarie Marianne
Rostrup Jørgen A.
Schmidt Ulla
Skjeldal Gudmund
Svendsen Berit
Sørhaug Hans Chr.
Sørlie Steinar
Thune Henrik
Tofte Sunniva
Ulltveit-Moe Karen Helene
Ulstein Hege
Vinje Villeman
Vågeng Sigrun
Winther Kenneth