Risikostyring – et av styrets ansvarsområder

Vi har lagt ut en artikkel og en veileder knyttet til risikostyringsfunksjonen og det ansvaret som styret har for å følge opp den daglige ledelsen av selskapet rundt risiko. I moderne risikostyring referer man ofte til «helhetlig» risikostyring som metode for å forstå og styre virksomhetens risiko helhetlig og ikke bare fragmentert. Dette kalles på […]

Styrets forhold til daglig leder

En av styrets viktigste oppgaver er å ansette daglig leder. Forholdet mellom styret og daglig leder etter ansettelsen kan være utfordrende, «som en duett» eller som en «duell» – som to ytterpunkter. Hvor går grensen mellom hva som er henholdsvis styrets og daglig leders ansvar og oppgaver. Hva ligger i det såkalte prinsipal/agent-forholdet? Hvilke regler […]

Styrearbeid i familiebedrifter

Ca. 2/3 av alle norske aksjeselskap er å betrakte som familiebedrifter. Noen hundre tusen nordmenn er styremedlem i en familiebedrift. Å sitte i styret i en familiebedrift er annerledes enn i andre bedrifter. I denne artikkelen redegjøres det for de særlige forhold knyttet til familiebedrifter og om hvilke særlige utfordringer det er å sitte i […]

Nye tilskudd til vår artikkelsamling

Denne gangen har vi lagt ut flere artikler av advokat Sigurd Knudtzon hos Simonsen, Vogt Wiig omhandlende ulike sider ved det å sitte i et styre. Titlene er følgende: Styremedlemmers uavhengighet Styremedlemmers inhabilitet Styremedlemmers taushetsplikt Du finner alle samlet i vår nye seksjon «Informasjon er tilskudd av kunnskap!» Sitter du på materiale som du mener […]