Risikostyring – et av styrets ansvarsområder

Vi har lagt ut en artikkel og en veileder knyttet til risikostyringsfunksjonen og det ansvaret som styret har for å følge opp den daglige ledelsen av selskapet rundt risiko. I moderne risikostyring referer man ofte til «helhetlig» risikostyring som metode for å forstå og styre virksomhetens risiko helhetlig og ikke bare fragmentert. Dette kalles på […]

Nye tilskudd til vår artikkelsamling

Denne gangen har vi lagt ut flere artikler av advokat Sigurd Knudtzon hos Simonsen, Vogt Wiig omhandlende ulike sider ved det å sitte i et styre. Titlene er følgende: Styremedlemmers uavhengighet Styremedlemmers inhabilitet Styremedlemmers taushetsplikt Du finner alle samlet i vår nye seksjon «Informasjon er tilskudd av kunnskap!» Sitter du på materiale som du mener […]