Nye tilskudd til vår artikkelsamling

Denne gangen har vi lagt ut flere artikler av advokat Sigurd Knudtzon hos Simonsen, Vogt Wiig omhandlende ulike sider ved det å sitte i et styre. Artiklene er forarbeider til en planlagt bok om ansvarlig styrearbeid i ulike sammenhenger. Sigurd vil derfor sette stor pris på konkrete innspill til det som her publiseres. Titlene er […]