PFs historie: Medlemstall på opptil 12.000

Ved 25-års jubileet i 1877 hadde PF 214 medlemmer: 83 ingeniører 7 arkitekter 17 fabrikkeiere 8 direktører 9 bestyrere 14 grosserere 9 verksmestere 8 professorer 18 offiserer 6 apotekere 3 tollkasserere 1 fotograf I alt hadde medlemmene bort imot 50 forskjellige titler, fra murerhåndlanger og volontør til statsråd og minister. I 1883 hadde PF 283 […]

PFs historie: Norges konger flittige gjester i PF

Norges nye konge, Kong Haakon var en flittig gjest i PF. Ved 100-års jubileet i 1952 hilste Kongen foreningen med å si at dette var hans 179. møte i PF (!) Kong Haakon utnevner Kronprins Olav til æresmedlem av PF i 1948 og Kong Olav utnevner Kronprins Harald til æresmedlem i 1961: H.K.H. Kronprins Haakon ble […]

PFs historie: Fra mangel på informasjon til overflod

Den Polytekniske Forening var bare vel ett år gammel og hadde 70 medlemmer, da medlemmene fant det nødvendig med utstrakt «misjoneringsvirksomhet» overfor politikere og andre beslutningsfattere i samfunnet, for å få dem til å forstå nytten av å ta i bruk moderne kunnskaper og teknologi. Derfor tok den lille foreningen på seg oppgaven med å […]