Advisory Board

Flaggstenger med internasjonale flagg

Antila Solveig
Ask Hege Yli Melhus
Bendiksen Kjell
Brattsberg Stine Lise Hattestad
Diesen Sverre
Dæhlen Morten
Fahlvik Anne Kjersti
Fjeld Magne
Fredrik Evjen
Georgsen Kaj-Martin
Hansen Erik Fosnes
Harg Marianne
Harpviken Kristian Berg
Hegerberg Magne Skram
Holbæk-Hanssen Helge
Henjesand Inge Jan
Kristensen Ivar Horneland
Lekve Kyrre
Langmark Frøydis
Lodgaard Sverre
Lunde Leiv
Moe Arild
Myhre Ingvild
Paludan-Muller Carsten
Randers Jørgen
Reistad Ole
Romslo-Macarie Marianne
Skogesal Trude
Schmidt Ulla
Skjeldal Gudmund
Svendsen Berit
Sørhaug Hans Chr.
Tofte Sunniva
Ulltveit-Moe Karen Helene
Ulstein Hege
Vinje Villeman
Winther Kenneth