Om Oss

Vårt mål er å tilby samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i.

Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker med forskjellige bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger. Vi ønsker å bygge bro mellom ulike fagområder, sektorer og ideologier. På den måten er vi med til å øke forståelsen for temaer som berører utviklingen av samfunnet vårt. Vi tror økt forståelse bidrar til handlekraft og bedre beslutninger innen politikk og næringsliv.

Vi er stolte over at Hans Majestet Kong Harald tar i mot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet to ganger i året. Her presenterer vi foreningens møteprogram. H.M. Kong Harald har også deltatt på flere av debattmøtene våre opp gjennom tiden.

Bli medlem >>

 

 

Slik arbeider vi

Framtidens kunnskapsmiljø

Foreningen er ikke-kommersiell og drives av et lite sekretariat og 200 tillitsvalgte på frivillighetsbasis. Medlemmene velger Hovedstyret og det rådgivende organ Direksjonen. Foreningen er bygget opp av flere selvstendige faglige nettverk med egne gruppestyrer, som sørger for kvalitet og kompetanse på møtene. Vi samarbeider enkelte ganger med andre samfunnsaktører, uten at dette går på bekostning av vår integritet og uavhengighet.

 

Historikk

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening, og er dermed Norges eldste forum for samfunnsdebatt. Blant stifterne var Peter Severin Steenstrup, grunnleggeren av Akers mekaniske verksted. Opprinnelig var det tenkt som et møtested for dem som var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri, men i våre dager står et bredt spekter av temaer på dagsorden.

Siden 1905 har Polyteknisk Forening hatt sine lokaler i Rosenkrantz gate 7 i Oslo («Håndverkeren»), og det er fremdeles her flertallet av våre debattmøter og arrangementer holdes.

Fra 1854 utgav Polyteknisk forening tidsskriftet Polyteknisk Tidsskrift, et av verdens eldste i sitt slag. Det ble forløperen til dagens Teknisk Ukeblad.