Om oss

Polyteknisk Forening er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Foreningen er åpen for alle som søker kunnskap og nettverk, og nye medlemmer kan melde seg inn via nettsiden eller ved å kontakte sekretariatet. Ordinær kontingent er 1020 kroner, som gir adgang til over 100 spennende møter hvert år. Medlemmene orienteres om møtevirksomheten gjennom særskilte invitasjoner, nettsiden, ukebrev og andre medier. Teknisk Ukeblad mottas gratis for dem som ønsker det, og det tilbys rimelige skadeforsikringer og oppfølging hos Trygs medlemsservice 80 03 36 69.

Poly indikerer mangfold og techne kan forstås som menneskeskapt. Vi tar opp spørsmål langt ut over de teknisk og realfaglige. Polyteknisk omfatter for oss en bred prosess som skaper konkrete resultater. Vi er en brobygger mellom alle fagområder og sektorer, og har siden 1852 medvirket til at det tas bedre beslutninger i samfunnet.

Foreningen er ikke-kommersiell og drives av et lite sekretariat og¨200 tillitsvalgte på frivillighetsbasis. Medlemmene velger Hovedstyret og det rådgivende organ Direksjonen. Foreningen er bygget opp av 20 autonome faggrupper med egne gruppestyrer, som sørger for kvalitet og kompetanse på møtene. Vi samarbeider enkelte ganger med andre seriøse samfunnsaktører, uten at dette går på bekostning av vår integritet og uavhengighet.

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish