Møter

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge har vært en pioner på miljøfeltet, men fremstår i dag som en sinke på flere områder. Hvordan gjenvinne lederposisjonen?

Innledere:

 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett: Fremtiden er elektrisk
 • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge: Grønn industri viser vei for en bærekraftig fremtid
 • Ditlev Engel, leder for Big Future 2025: Hvorfor Holdbar Vækst og Bæredygtighed Bliver Afgørende for Fremtidens Værdiskabelse

Panel:

 • Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver i Nordic Energy Research
 • Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona
 • Mani Hussaini, AUF
 • Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Nettverk for Fremtidstenkning

En mer handlekraftig forvaltning?

22. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Gjørv-kommisjonen har pekt på manglende gjennomføringsevne som et grunnleggende problem i norsk forvaltning. Det jobbes nå med å forbedre lederopplæringen. Kan en mer systematisk satsning på strategikompetanse og langsiktighet styrke gjennomføringskraften? 

Foredrag og debatt!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Olje / NPF Oslo

The Pil & Bue discoveries, how did VNG find them and what are they? MØTET ER NÅ FULLTEGNET

24. oktober 2014 11:00 - 12:30 - Engineerum, Snarøyveien 20, Fornebu

We welcome you to this lunch meeting where operator VNG will give us an insight in the exploration work and strategy on their way to find the Pil & Bue discoveries in the Norwegian Sea;

The Pil discovery is the largest so far this year on the Norwegian Shelf. The Mid-Norway Upper Jurassic play, which has been well known and targeted by a number of wells over the years, has now proven to have a significant oil and gas accumulation. The talk will cover how VNG and partners were able to identify and drill the Pil and Bue prospects and what the discoveries are.

The seminar will be held in English

Lunch and refreshments will be provided. Registration HERE

Deadline for registration: 23rd of October kl. 10:00.

The seminar is free for members of NPF Oslo / PF Olje, Kr. 200 for non-members.

For questions, please contact Ida Tofthagen

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Hvordan har utviklingen vært i norsk politi etter 2. verdenskrig til dags dato?
Har Norsk politi hatt en reell mulighet til å følge utviklingen i samfunnet i forhold til de oppgaver og forventninger de har vært satt til å løse?

Har politikerne virkelig ønsket at norsk politi skal være effektivt?

 

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

03. november 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

NB! FLYTTET FRA 29. OKTOBER

 • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
 • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
 • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
 • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Fri adgang for alle.

PF Kultur

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?

04. november 2014 19:00 - 21:00 - Håndverkeren

Operasjef Per Boye Hansen, Den Norske Opera & Ballett, deler sine erfaringer og visjoner fra kunstledelse i Norge og internasjonalt. DNO&B er Norges største kulturinstitusjon, hvilke utfordringer stilles til en leder av en kunstorganisasjon idag?
Spørsmål og debatt etter foredrag.
Vi spør hva skal til for å koordinere og realisere ekstra gode forestillinger, gjerne det ypperste, med stadig fullt hus? Hvordan utvikle mangfoldet av utøvere, teknikere, samarbeidspartnere og publikum?
Operaen i Bjørvika er blitt kult, hvordan innfri videre i huset som nå kanskje er Oslos fremste kultursymbol?

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Bloggermakt

05. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Vi inviterer til sofaprat om Bloggermakt

Her får du møte ulike seriøse bloggere med innflytelse i norsk næringsliv og politikk. Vi tar opp spørsmål som; «Hvorfor blogger du?», «Hva er bloggsuksess for deg?», «Hva slags makt ligger i en blogg?» og «Hvordan måler du effektiviteten?-antall klikk eller tilbakemeldinger?».

Vi vil tydeliggjøre hva en (seriøs) blogg er, og hva en blogg kan bety for deg eller for selskapet du jobber i. Hva kan kommunikasjonsmiddelet blogg gjøre for deg? Hva kan du få ut av å skrive eller lese en blogg?

Panelet vil også dele sine topp tips til oppstart av blogg, og det vil bli satt av god til spørsmål fra salen. 

Deltakerne i sofapraten er daglig leder i Organsiasjonsrådgiveren Ingfrid Landsnes, forfatter og kommunikasjonsrådgiver Nils Apeland, stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde, og sosiale medier og kommunikasjonskonsulent Astrid Valen-Utvik.

Ordstyrer er Even Sandvold Roland, tidligere gründer av kommunikasjonsbyrået Rotor og nåværende Communications Manager i Adecco. Dette vil du ikke gå glipp av!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

06. november 2014 17:30 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

PF Norsk Energiforening

Energimelding - innspill fra bransjen

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har bedt om en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen. Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Med mange muligheter, store verdier og ulike mål og hensyn i energibransjen er det mange meninger. Møtet inviterer interessenter og sekretariatet for meldingen til meningsutveksling og debatt.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Plansamarbeidet inn for landing!

18. november 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Etter seks år med utredninger og pro­sesser, faglige- og politiske verksteder, planstrategi og planprogram, foreligger nå et høringsutkast til felles Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Den skal samordne politikk i 23 kommuner og hos flere transportmyndigheter, samt koordinere politikk mot nabokommunene rundt.

Har prosessen bidratt et mer regionalt tankesett? Ville en kollektivløsning til Fornebu vært på plass i dag hvis denne planen hadde kommet for femten år sida? Hvilke snublesteiner kan ligge foran oss i løypa? Hva kan bidra positivt til at planen faktisk blir fulgt opp, og gi bedre samordning av arealbruk og transportsystem i Osloområdet?

INNLEDERE:

Ellen Grepperud, sekretariatsleder: Hvordan ser høringsforslaget ut?

Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal og medlem av styringsgruppa: Har prosessen bidratt til felles areal- og transportpolitikk i Oslo og Akershus?

Geir Vinsand, NIVI Analyse: Hva blir avgjørende for at planen skal få styringskraft? Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo fra 2013. Skal gjøre Oslo til en sykkelby.

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Kampen om gategrunn

19. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater - kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?
Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo.

Det gis et innblikk i prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet. 

 

Program:

 • Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater v/ Kjersti Midttun, Trafikkplansjef Ruter
 • Nytt paradigme for planlegging i by- byliv, gående og varetransport v/ Guro Berge,Seniorrådgiver Vegdirektoratet
 • Innlegg fra Guri Melby, Byrådsleder Samferdsel og miljø Oslo kommune
 • Plenumsdebatt med innlederne

 

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET OG TEKNA OSLO

Fri adgang for alle.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

20. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Mer info kommer.

Påmelding HER

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Forsvaret i løse luften?

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Paneldebatt; hva bygger vi det norske forsvaret etter?

Vil en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjøre at innsatsforsvaret vårt med evne til utenlands operasjoner må skrus sammen annerledes? Hvem definerer scenarioene og hvordan bør det jobbes for at Norge kan få et så godt forsvar som mulig når omgivelsene våre nå endres.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17 (Klubben)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Helse

Tema helse: Hvordan følge opp "The Lancet-Universit of Oslo Commission on Global Governance for Health (Feb 2014)

26. november 2014 17:00 - 19:00 - Det Norske Videnskapsakademi, Drammensvn. 78

Et av utredningens hovedpoenger er at en rekke initiativ med effekt på helse krever tverrsektorielle avgjørelser og tiltak og bevilgninger utenfor helsefeltet. Hvordan bør samfunnet gripe an dette? Hvor skal man begynne og hvilke instanser bør involveres?

Innledning ved kommisjonens leder rektor Ole Petter Ottersen, UiO.

 SAMARBEIDSMØTE MED DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI

Fri adgang for alle.

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan sikre gode bykvaliteter i nye byrom?

02. desember 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

HVORDAN SIKRE GODE  BYKVALITETER I NYE BYROM?

Oslo kommune satser på byutvikling i stadig nye områder. Men hvordan sik­rer de bymessig kvalitet i nyetablerte byrom? Veiledende prinsippplan for offentlig rom (VPOR) er et av kommu­nens viktigste planleggingsverktøy, og Byfabrikken undersøker hva det er og diskuterer hvordan det egentlig fungerer i praksis.

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

03. desember 2014 17:30 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish