Møter

PF Kultur, PF Ledelse

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?.... og virker ikke?

30. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Dette fokuseres i to møter i PF Kultur i høst.)

Kulturledelse i praksis blir stadig mer utfordrende.
Publikum, utøvere og teknikere, myndigheter og samarbeidspartnere forventer topp kvalitet og forvaltning av tradisjoner –samtidig med nytenkning. Hvordan realisere hardt opparbeidete og nye muligheter?  
Ingrid Røynesdal (36 år), erfaren kulturleder, statsviter og også klassisk pianist, har nå hatt vel ett år i direktørstolen for Oslo-Filharmonien. Hun tar i sitt foredrag opp hvordan utvikle identitet, troverdighet, publikum og forståelse for en slik kvalitetsinstitusjon.
Spørsmål og debatt. Hva kan vi lære? Hvordan utløses muligheter for en attraktiv nasjonal og internasjonal posisjonering?

 

Fri adgang for alle.

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

Tom Christensen vil først ta for seg noen hovedlinjer i utviklingen av sentralforvaltningen i Norge, herunder viktige reformer de senere tiår. Så vil en rekke sentrale utfordringer bli diskutert: hvordan kan man sikre politisk styring og faglig og institusjonell autonomi samtidig? – har sentralforvaltningen for mange oppgaver og ansatte, eller er den ‘riktig’ dimensjonert? – har vi en stat som er for mye opptatt av kontroll og rapportering, eller er dette nødvendig? – har vi et balansert forhold mellom politisk og administrativ ledelse, eller er den administrative ledelse for sterk? – hva mener vi egentlig med en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet, og har vi en slik i Norge?

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan bygge by avbygninger

07. oktober 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Osloregionen er i sterk vekst og det planlegges byutvikling av stasjonsbyer og at flere store områder skal transformeres fra industri eller næring til by. Det er boliger det skal bli plass til, men får vi by også?
Hva gjør et boligområde urbant og samtidig bra? Er det høy utnyttelsesgrad som er svaret? Variert arkitektur? Høy kvalitet på overflater? Funksjonsblanding? Får vi til de kvalitetene vi ønsker oss og allikevel by? Blir det nye Oslo et område med bygninger eller områder med boliger eller får vi en by?
 Hvilke muligheter (og motkrefter) har knutepunktene i regionen for å svare på forventningene om en mer kompakt by?
VI SPØR:
Elin Børrud, arkitekt, professor i byog regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU
Utbyggere og arkitekter med pågående og relevante prosjekter i Osloregionen.

Fri adgang for alle.

PLENUMSMØTER, PF Helse, PF Ledelse - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens kunnskapsmiljø

07. oktober 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge er ikke i front i internasjonale rangeringer av elever, universiteter eller innovasjonsevne. Hva skal vi gjøre for å bli bedre?

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
 • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet
 • Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
 • Gunnar Sivertsen, forsker ved NIFU
 • Marte Gerhardsen, leder for tankesmien Agenda

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Dagens møteformer - et hinder for produktiviteten?

08. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Møter er vår tids største virksomhet, men kanskje også vår største tidstyv. Minst ¼ del av tiden vi arbeider, går med til møter. For ledere kan andelen være opp mot hele 80 %!

Marianne Hauan Molstad, direktør Bufetat, senter for administrasjon og utviklingTone Aarum Sæter, seksjonssjef Bufetat, senter for administrasjon og utvikling
Bård Brende, siviløkonom og teatersportutøver
Annar Aasheim, daglig leder Kompetaseunion

Du vil også bli presentert konkrete metoder og verktøy, som du umiddelbart kan ta i bruk i egne møter, eller i opplæringssammenheng i det daglige arbeidet.

 

Kjell A Nordstrøm sammenligner i sin bok, Karaoke Kapitalismen, kunnskap om bensin på en bil. Full tank gir ikke fremdrift dersom det ikke er gnist på pluggene. Det er i møter vi skal gi hverandre håp og tro, bli engasjert og ”få gnisten” på nytt. Men er det slik i praksis?

En større undersøkelse forteller bl.annet at;

 • 96 % mener at det er for mange ineffektive møter: avdelingsmøter, budsjettmøter, personalmøter, ledermøter, impulsmøter; dette må vi diskutere sammen, gigantmøter; jo flere vi er sammen…
 • Over 50 % ønsker seg høyere aktivitet og engasjement i møtene
 • Over 40 % mener at det sjelden blir tatt så klare konklusjoner i møtene at de egner seg for oppfølging

   

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Internasjonal Politikk og Økonomi

Hva gikk galt i Thailand? AVLYST!

13. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Den 22. mai 2014 gjorde hæren foreløpig slutt på en lang periode med intens maktkamp i Thailand. Militærjuntaen sitter nå med all makt og har utnevnt en Komité av lojale støttespillere til å skrive en ny grunnlov som skal forhindre at «populistiske» ledere som Thaksin Shinawatra igjen skal få dominere thailandsk politikk og utfordre den tradisjonelle elitens makt. Juntaen har gjort det klart at den vil beholde makten helt frem til oktober 2015. Kritikere av kuppet og meningsmotstandere blir forsøkt kneblet.

Hvordan kan vi forklare at et mellominntektsland som Thailand ble så konfliktfylt og endte opp som et militærdiktatur? Hvor går konfliktlinjene i Thailand i dag? Hvilken betydning har kongehuset og det militæret?

De to PRIO-forskerne Marte Nilsen og Stein Tønnesson skal gi sine svar. Marte Nilsen forsker på Thailand og Myanmar og har skrevet doktoravhandling om den langvarige konflikten i Sør-Thailand. Stein Tønnesson leder et program om fred i Øst-Asia ved Universitetet i Uppsala.

PLENUMSMØTER, PF Samferdsel - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Transportens infrastruktur

14. oktober 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Den nye regjeringen har lovet å fornye norsk samferdselspolitikk. Men hva vil de egentlig gjøre? Hva er konsekvensene? Finnes det bedre løsninger?

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
 • Gunnar Ridderstrøm, planlegger i Cityplan
 • Lene Conradi, ordfører i Asker
 • Nina Jensen, leder for WWF-Norge
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

SEMINAR: Hvorledes skal vi tilnærme oss risikostyring av såkalt villede hendelser?

15. oktober 2014 12:00 - 15:00 - Håndverkeren

Risikostyring med villede hendelser har fått økt fokus etter 22.juli, in Amenas og ikke minst politiets trusseløkning sommeren 2014. Hvorledes skal vi forstå trusselbildet, og hvordan skal dette tas inn i risikostyringen. Hvilke støtte kan private virksomheter påregne og få fra Politiet? Kan dette håndteres innenfor eksisterende standarder slik som ISO 31000, eller er det behov for nye verktøy og standarder? Hvordan etablere kosteffektive løsninger for forebygging av villede hendelser i virksomhetsstyringen?

Thomas Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver, Politiets Sikkerhetstjeneste: Hvordan skal vi forstå politiets trusselvurderinger?

Anne Cathrine Gustavson, politioverbetjent, Kripos: Kriminalitetsbildet i Norge

Jarle Myklebust, politiinspektør, Politidirektoratet: Hvilken støtte kan private virksomheter påregne å få fra Politiet i en beredskapssituasjon?

Jon Erik Lindeman, HSE-rådgiver, RWE-Dea Norge AS: Sikrings- og beredskapsarbeid i praksis.

Richard Heyerdahl, styreleder, Proactima: Risikostyring i et virksomhetsperspektiv.

Gruppediskusjoner ledet av Jahn Helge Flesvik, daglig leder Aeger Group.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Den nasjonale Styredagen 2014

16. oktober 2014 9:00 - 15:00 - Felix konferansesenter, Aker Brygge

Se: http://www.styredagen.no/

Norsk Bolig- og byplanforening (Norsk Boby)

NORSK PLANMØTE

20. oktober 2014 9:00 - 16:00 - Lillestrøm Kultursenter

20. OG 21. OKTOBER

Tema: Demokrati og urbanisering.

Grunnlovsjubileet er en feiring av nasjonalstaten og dens liberale og demokratiske verdigrunnlag. Siden 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyser hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer. Hvordan bør bypolitikk utformes for et voksende befolkningsmangfold? Kan en kosmo­politisk idétradisjon gi oss alternative perspektiver på folkestyrets fram­tid i Norge? Hvordan har forholdet mellom offentlig regulering og sivile rettigheter utviklet seg i et stadig mer urbanisert samfunn? Hva slags bilde har vi av framtidas byer, og hvordan stemmer det med lokale forutsetnin­ger for utvikling?

Mer info m/ program og priser legges ut snart på www.boby.no

 

PF Medier og Kommunikasjon

Har du en forfatter i magen? Hvordan få boka ut?

20. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Mange sysler med tanken om å gi ut en bok, enten det er fagbok eller en skjønnlitterær bok. Likevel blir det med drømmen for de fleste. Kun få setter seg ned og gjør et realt forsøk, og enda færre når målet om å få sin bok ut til publikum. Vi inviterer deg til å møte tre som vet hvordan du får det til, fra idé- og skriveprosess og frem til boka er utgitt.

Yngve Kveine, brukte pappapermisjonen til å skrive 39 sider som han sendte Tigerforlaget (imprint under Aschehoug), og som senere endte opp som en av høstens mest spennende utgivelser med Oslo-romanen LYDEN AV ASFALT. 

Oddbjørn By, forfatter av boka «Slik gir du ut på ut på eget forlag” som én blant mange spennende titler.

Bjørn Olav Jahr, redaktør i Gyldendal Forlag, har med mange år i bransjen sett de fleste nybegynnerfeil og kan guide håpefulle forfattere i møte med et stort forlagshus.

Vi spør: Hvordan ta steget fra idé:til realitet? Hvordan gjennomføre et bokprosjekt ved siden av jobb og en travel hverdag? Hvilken sparring og støtte kan man finne hos et forlag, hvordan finner du en redaktør som passer for deg, og hvordan tar man kontakt? Hvordan går man frem for å utgi bok på egen hånd, og hva er fordeler og ulemper med det? Hva kjennetegner de som lykkes med prosjektet sitt?

Om innlederne: 
Oddbjørn By (1981) er forfatter og har gitt ut åtte bøker. De to første på etablert forlag, de seks siste på eget forlag. Han har også erfaring med å utgi på etablert forlag og eget forlag i Sverige, Danmark og andre land. Oddbjørn er en stor tilhenger av å utgi på eget forlag, han vil også fortelle om løsninger på ulempene med eget forlag.

 
Yngve Kveine (1978) er kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI og har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet. Nå er han aktuell med generasjonsromanen LYDEN AV ASFALTPå PR-bloggen kan du lese Yngves egne ord om skrivinga  
Les anmeldelse i Universitas 

Bjørn Olav Jahr (1969) er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.  Jahr har Jobbet som journalist i Kapital, Dagbladet og Memo. Han vant SKUP-prisen for Finance Credit-saken i 2002. Bjørn Olav Jahr har gitt ut to bøker (Finance Credit + Rus og rolex), og jobber nå som redaktør i Gyldendal, med ansvar for dokumentarer. Han vil dele sine erfaringer både som forfatter og redaktør om fordelene ved å tilhøre et stort forlag.

Møtet er gratis for studenter

SAMARBEIDSMØTE MED KOMMUNIKASJONSFORENINGEN

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Kommunikasjonsforeningens og PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge har vært en pioner på miljøfeltet, men fremstår i dag som en sinke på flere områder. Hvordan gjenvinne lederposisjonen?

Innledere:

 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett: Fremtiden er elektrisk
 • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge: Grønn industri viser vei for en bærekraftig fremtid
 • Ditlev Engel, leder for Big Future 2025: Hvorfor Holdbar Vækst og Bæredygtighed Bliver Afgørende for Fremtidens Værdiskabelse

Panel:

 • Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver i Nordic Energy Research
 • Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona
 • Mani Hussaini, AUF
 • Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Nettverk for Fremtidstenkning

En mer handlekraftig forvaltning?

22. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Gjørv-kommisjonen har pekt på manglende gjennomføringsevne som et grunnleggende problem i norsk forvaltning. Det jobbes nå med å forbedre lederopplæringen. Kan en mer systematisk satsning på strategikompetanse og langsiktighet styrke gjennomføringskraften? 

Foredrag og debatt!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

29. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

 • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
 • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
 • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
 • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Fri adgang for alle.

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Kultur

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?

04. november 2014 19:00 - 21:00 - Håndverkeren

Operasjef Per Boye Hansen, Den Norske Opera & Ballett, deler sine erfaringer og visjoner fra kunstledelse i Norge og internasjonalt. DNO&B er Norges største kulturinstitusjon, hvilke utfordringer stilles til en leder av en kunstorganisasjon idag?
Spørsmål og debatt etter foredrag.
Vi spør hva skal til for å koordinere og realisere ekstra gode forestillinger, gjerne det ypperste, med stadig fullt hus? Hvordan utvikle mangfoldet av utøvere, teknikere, samarbeidspartnere og publikum?
Operaen i Bjørvika er blitt kult, hvordan innfri videre i huset som nå kanskje er Oslos fremste kultursymbol?

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Bloggermakt

05. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Du er velkommen til sofaprat om bloggermakt. Vi inviterer ulike bloggere med innflytelse i norsk næringsliv og politikk og stiller spørsmål som; "Hvorfor blogger du?", "Hva er bloggsuksess for deg?" og "Hva er dine tips til oppstart av blogg?"

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

06. november 2014 17:30 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

PF Norsk Energiforening

Energimelding - innspill fra bransjen

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har bedt om en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen. Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Med mange muligheter, store verdier og ulike mål og hensyn i energibransjen er det mange meninger. Møtet inviterer interessenter og sekretariatet for meldingen til meningsutveksling og debatt.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Plansamarbeidet inn for landing!

18. november 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Etter seks år med utredninger og pro­sesser, faglige- og politiske verksteder, planstrategi og planprogram, foreligger nå et høringsutkast til felles Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Den skal samordne politikk i 23 kommuner og hos flere transportmyndigheter, samt koordinere politikk mot nabokommunene rundt.

Har prosessen bidratt et mer regionalt tankesett? Ville en kollektivløsning til Fornebu vært på plass i dag hvis denne planen hadde kommet for femten år sida? Hvilke snublesteiner kan ligge foran oss i løypa? Hva kan bidra positivt til at planen faktisk blir fulgt opp, og gi bedre samordning av arealbruk og transportsystem i Osloområdet?

INNLEDERE:

Ellen Grepperud, sekretariatsleder: Hvordan ser høringsforslaget ut?

Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal og medlem av styringsgruppa: Har prosessen bidratt til felles areal- og transportpolitikk i Oslo og Akershus?

Geir Vinsand, NIVI Analyse: Hva blir avgjørende for at planen skal få styringskraft? Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo fra 2013. Skal gjøre Oslo til en sykkelby.

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Kampen om gategrunn

19. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater - kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?

Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo. Prosjektet møtte kraftig lokal motstand.

Bymiljøetaten gir et innblikk i tiltakene som ble gjort i Thereses gate som følge av strategien og refleksjoner for fremtidige prosjekter.  
Møtet avrundes med diskusjon rundt prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet. 

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

Fri adgang for alle.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

20. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Mer info kommer.

Påmelding HER

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Forsvaret i løse luften?

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Paneldebatt; hva bygger vi det norske forsvaret etter?

Vil en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjøre at innsatsforsvaret vårt med evne til utenlands operasjoner må skrus sammen annerledes? Hvem definerer scenarioene og hvordan bør det jobbes for at Norge kan få et så godt forsvar som mulig når omgivelsene våre nå endres.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17 (Klubben)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Helse

Tema helse: Hvordan følge opp "The Lancet-Universit of Oslo Commission on Global Governance for Health (Feb 2014)

26. november 2014 17:00 - 19:00 - Det Norske Videnskapsakademi, Drammensvn. 78

Et av utredningens hovedpoenger er at en rekke initiativ med effekt på helse krever tverrsektorielle avgjørelser og tiltak og bevilgninger utenfor helsefeltet. Hvordan bør samfunnet gripe an dette? Hvor skal man begynne og hvilke instanser bør involveres?

Innledning ved kommisjonens leder rektor Ole Petter Ottersen, UiO.

 SAMARBEIDSMØTE MED DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish