Møter

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Tverrfaglig Sikkerhetsforum på nett og i sosiale medier

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(det tidligere oppsatte møtet "Forsvaret i løse luften" utsettes til våren 2015)

 

TSF planlegger for 2015 og ønsker en diskusjon med medlemmene om tema for 2015 samt hvordan vi best kan bruke sosiale medier og internett i kommunikasjon med våre medlemmer og potensielle medlemmer.

PF er i forandring i bruk av sosiale medier, og vi kan om vi vil følge opp med egne eller samarbeidende tiltak.

Derfor inviterer styret til en åpen diskusjon om både møteplanlegging for 2015 og bruk av sosiale medier innen vårt område.

Hva bør TSF gjøre og hvordan?

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Klubben)

NB - møtet er flyttet fra Ingeniørenes Hus til Håndverkeren (Klubben, 3. etasje)

PIZZA FRA KL. 16.30)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Tiltakene som KVU Oslo-navet anbefaler vil være den viktigste premissgiveren for transportplanleggingen i Osloregionen for de neste tiårene. «Man må tørre å tenke stort», sier prosjektlederen Terje Grytbakk. Men har de tenkt stort nok?

 

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere. Geir Berg fra SITMA AS forteller om strategiarbeidet for gods- og logistikktransport for Osloregionen. Paneldebatt ved alle.

 

Mer bakgrunnsstoff om prosjektet finner du HER

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Helse

Tema helse: Hvordan følge opp "The Lancet-University of Oslo Commission on Global Governance for Health (Feb 2014)

26. november 2014 17:00 - 19:00 - Det Norske Videnskapsakademi, Drammensvn. 78

Et av utredningens hovedpoenger er at en rekke initiativ med effekt på helse krever tverrsektorielle avgjørelser og tiltak og bevilgninger utenfor helsefeltet. Hvordan bør samfunnet gripe an dette? Hvor skal man begynne og hvilke instanser bør involveres?

Innledning ved kommisjonens leder rektor Ole Petter Ottersen, UiO.

I panelet: Direktør Camilla Stoltenberg,  Folkehelseinstituttet og professor Kalle Moene, UiO.

 SAMARBEIDSMØTE MED DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI

Fri adgang for alle.

Polyteknisk Forening

Hvem skal gjøre det manuelle arbeidet i kunnskapssamfunnet?

26. november 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren (Genius)

Det rekrutteres nesten ikke norske håndverkere for tiden.  Ser vi ned på manuelt arbeid? Er det flaut å gå i arbeidsklær?  Hvordan sikre kvalitet i arbeidslivets førstelinje?

Deltakere:

Ole Thorstensen, tømrermester

Cathrine Knudsen, forfatter og tidligere vikar i helsesektoren

Jonas Bals, malersvenn og politisk rådgiver

Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister

 

Det er ingen påmelding

PF Olje / NPF Oslo

OLJEBAD 2014; "Mixed drill and oil-shake"

26. november 2014 18:00 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ide og bakgrunn for årets Oljebad er de store linjene innen energiforsyningen med de utfordringer på oljemarkedet og dets prisbaner som oppleves i dag, og mulige konsekvenser på petroleumsvirksomheten på NCS i et overordnet perspektiv sett i lys av global oljeetterspørsel versus oljeprisutvikling. Vi vil dreie fokus på kostnadsnivå for oljeserviceindustrien, fallende oljepris og fallende aktivitet på NCS.

Hvor står norsk petroleumsindustri for øyeblikket, hvor godt rustet er industrien for fremtidens muligheter, utfordringer og risiko på kort og lang sikt?

Bademester:
Aslak Bonde fra Politisk Analyse
Deltakere:
Gro Brækken, administrerende direktør, Norsk olje & gass
Elnar Remi Holmen, politisk Rådgiver, Olje- og energidepartementet 
Erik Reiso, partner, Rystad Energy AS

Pris: Kr 800 for ikke-medlemmer. Servering: Lutefiskmiddag etter møtet.

Påmeldingsfrist: Fredag 21 november klokken 10.00. Påmelding HER   Eventuelle spørsmål: Anne K. Knausgård

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

27. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Galleriet)

Denne gangen får vi et internasjonalt perspektiv på dette og mer - Sanna Suvanto- Hansaeae er professor på Insead Kolding hvor hun bl.a. underviser i styrearbeid.

Sanna Suvanto-Harsaae har en BA i avsetning og marketing fra Lunds Universitet. Hun er i dag profesjonelt styremedlem og sitter som styreformann i BabySam AS, Sunset Boulevard AS, Best Friend OY/AB, Vital Petfood Group AS og Marketing Clinic AS. I tillegg til dette er hun styremedlem i SAS AB, Altia OY, Paulig AB (inkl. Santa Maria), Clas Ohlson AB, CCS AB, Upplands Motor AB. Hun har tidligere sittet i styret for Symrise AG, BTX AS, Candyking AB, Jetpak AB og Duni AB SATS AB

Fri entre, first come first serve.

Påmelding via denne link: http://www.styreakademietoslo.no/#!pmelding20112014/c1tr5

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

 

Med Reformene R 94 og R 97, samt Kunnskapsløftet (K 06) ble norsk skole påført en pedagogisk ideologi som vektla læringsprosess mer enn læringsresultat. Dette medførte en gradvis svekking av elevers faglige grunnkunnskaper, - ikke minst i realfagene.

 

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole.

- Skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner fag/læreplaner, mottok i 2008 Bonnevie prisen og Kongens Fortjenestemedalje i 2014 for sin innsats innen utdanning.

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan sikre gode bykvaliteter i nye byrom?

02. desember 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

HVORDAN SIKRE GODE  BYKVALITETER I NYE BYROM?

Oslo kommune satser på byutvikling i stadig nye områder. Men hvordan sik­rer de bymessig kvalitet i nyetablerte byrom? Veiledende prinsippplan for offentlig rom (VPOR) er et av kommu­nens viktigste planleggingsverktøy, og Byfabrikken undersøker hva det er og diskuterer hvordan det egentlig fungerer i praksis.

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

03. desember 2014 17:30 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

PF Senior

Det psykiske helsevern og kriminalomsorgen

02. februar 2015 12:00 - 14:00 - Håndverkeren, Sangerhallen 5. etasje

Randi Rosenqvist vil snakke om skjæringspunktet mellom Kriminalomsorgen og psykiatri. Hun sier: - Det er ikke slik at mennesker enten er ”syke eller slemme”, de er ofte begge deler og dette får konsekvenser både for utilregnelighetslovgivningen og for psykiatriske behandlingsmuligheter i fengsel og på sykehus.

Randi Rosenqvist har vært psykiater i mange år og arbeidet i grenseoppgangen mellom psykiatri og straffesakskjeden som overlege på en Regional sikkerhetsavdeling, som leder for Den rettsmedisinske kommisjon, og nå seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish