Møter

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Hvordan har utviklingen vært i norsk politi etter 2. verdenskrig til dags dato?
Har Norsk politi hatt en reell mulighet til å følge utviklingen i samfunnet i forhold til de oppgaver og forventninger de har vært satt til å løse?

Har politikerne virkelig ønsket at norsk politi skal være effektivt?

 

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network (NB NEW DATE AND PLACE)

03. november 2014 16:30 - 20:00 - Aker Solutions/Engineerium, Fornebu

Norwegian Petroleum Society Oslo division / The Norwegian Polytechnic Society Oil division has launched new series of social, regular afternoon meetings in Oslo where we aim to bring together young and experience people engaged in the energy industry. Meetings will take place in an informal setting, and will include fusion talks between young and senior executives of our industry.

This time, Professor Anatoly Zolotukhin, Counsellor of International Affairs from Institute of Arctic Petroleum Technology will talk about 'Opportunities and challenges of international collaboration in developing resources of the Great Barents'.

We look forward to see you. For any questions, please contact:

Georg Oftedal or Ida Tofthagen.

 

Soft drinks and sandwiches will be provided.

 Bindende påmelding  (kr 200 for no-show)

- Please register at: http://www.npf.no/20149017-oslo-professional-network/category5252.html#sthash.BEJK8PEJ.dpuf

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning? Fulltegnet!

03. november 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

NB! FLYTTET FRA 29. OKTOBER

 • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
 • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
 • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
 • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

PF Kultur

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?

04. november 2014 19:00 - 21:00 - Håndverkeren

Operasjef Per Boye Hansen, Den Norske Opera & Ballett, deler sine erfaringer og visjoner fra kunstledelse i Norge og internasjonalt. DNO&B er Norges største kulturinstitusjon, hvilke utfordringer stilles til en leder av en kunstorganisasjon idag?
Spørsmål og debatt etter foredrag.
Vi spør hva skal til for å koordinere og realisere ekstra gode forestillinger, gjerne det ypperste, med stadig fullt hus? Hvordan utvikle mangfoldet av utøvere, teknikere, samarbeidspartnere og publikum?
Operaen i Bjørvika er blitt kult, hvordan innfri videre i huset som nå kanskje er Oslos fremste kultursymbol?

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Bloggermakt

05. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Vi inviterer til sofaprat om Bloggermakt

Her får du møte ulike seriøse bloggere med innflytelse i norsk næringsliv og politikk. Vi tar opp spørsmål som; «Hvorfor blogger du?», «Hva er bloggsuksess for deg?», «Hva slags makt ligger i en blogg?» og «Hvordan måler du effektiviteten?-antall klikk eller tilbakemeldinger?».

Vi vil tydeliggjøre hva en (seriøs) blogg er, og hva en blogg kan bety for deg eller for selskapet du jobber i. Hva kan kommunikasjonsmiddelet blogg gjøre for deg? Hva kan du få ut av å skrive eller lese en blogg?

Panelet vil også dele sine topp tips til oppstart av blogg, og det vil bli satt av god til spørsmål fra salen. 

Deltakerne i sofapraten er daglig leder i Organsiasjonsrådgiveren Ingfrid Landsnes, forfatter og kommunikasjonsrådgiver Nils Apeland, stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde, og sosiale medier og kommunikasjonskonsulent Astrid Valen-Utvik.

Ordstyrer er Even Sandvold Roland, tidligere gründer av kommunikasjonsbyrået Rotor og nåværende Communications Manager i Adecco. Dette vil du ikke gå glipp av!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Samfunnsviternes og PFs medlemmer.

PF Norsk Energiforening

Hva mener kraftselskapene Energimeldingen bør handle om?

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har satt i verk med å utarbeide en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen.

Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Meldingen skal være helhetlig og ivareta hensynet til miljø/klima, konkurranse og forsyningssikkerhet.

Det er mange kryssende mål og hensyn i energipolitikken. I de siste årene er det i stor grad interesse- og miljøorganisasjoner som har satt dagsorden i energipolitikken.

Hva mener egentlig kraftselskapene om energiutviklingen? Hvilke utfordringer mener kraftbransjen man står ovenfor de neste 20-30 årene?

Vi har invitert tre store kraftselskaper i Norge for å bidra med sitt syn på hovedperspektivene for en Energimelding for de neste 20-30 årene.

Innledere:

 1. Forventninger til Energimeldingen, direktør Sigrid Hjørnegård, Energi Norge
 2. E-CO Energi AS, konsernsjef Tore Olaf Rimmereid
 3. Østfold Energi AS, strategidirektør Tommy Fredriksen
 4. Energiselskapet Buskerud Nett AS, adm. Dir. Tore Morten Wetterhus
 5. Debatt/diskusjon

Møteledere Torodd Jensen og Halvor Kr. Halvorsen – styremedlemmer i Norsk Energiforening.

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Plansamarbeidet inn for landing!

18. november 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Etter seks år med utredninger og pro­sesser, faglige- og politiske verksteder, planstrategi og planprogram, foreligger nå et høringsutkast til felles Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Den skal samordne politikk i 23 kommuner og hos flere transportmyndigheter, samt koordinere politikk mot nabokommunene rundt.

Har prosessen bidratt et mer regionalt tankesett? Ville en kollektivløsning til Fornebu vært på plass i dag hvis denne planen hadde kommet for femten år sida? Hvilke snublesteiner kan ligge foran oss i løypa? Hva kan bidra positivt til at planen faktisk blir fulgt opp, og gi bedre samordning av arealbruk og transportsystem i Osloområdet?

INNLEDERE:

Ellen Grepperud, sekretariatsleder: Hvordan ser høringsforslaget ut?

Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal og medlem av styringsgruppa: Har prosessen bidratt til felles areal- og transportpolitikk i Oslo og Akershus?

Geir Vinsand, NIVI Analyse: Hva blir avgjørende for at planen skal få styringskraft? Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo fra 2013. Skal gjøre Oslo til en sykkelby.

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Kampen om gategrunn

19. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater - kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?
Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo.

Det gis et innblikk i prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet. 

 

Program:

 • Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater v/ Kjersti Midttun, Trafikkplansjef Ruter
 • Nytt paradigme for planlegging i by- byliv, gående og varetransport v/ Guro Berge,Seniorrådgiver Vegdirektoratet
 • Innlegg fra Guri Melby, Byrådsleder Samferdsel og miljø Oslo kommune
 • Plenumsdebatt med innlederne

 

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET OG TEKNA OSLO

Fri adgang for alle.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Forsvaret i løse luften?

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Paneldebatt; hva bygger vi det norske forsvaret etter?

Vil en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjøre at innsatsforsvaret vårt med evne til utenlands operasjoner må skrus sammen annerledes? Hvem definerer scenarioene og hvordan bør det jobbes for at Norge kan få et så godt forsvar som mulig når omgivelsene våre nå endres.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17 (Klubben)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Helse

Tema helse: Hvordan følge opp "The Lancet-Universit of Oslo Commission on Global Governance for Health (Feb 2014)

26. november 2014 17:00 - 19:00 - Det Norske Videnskapsakademi, Drammensvn. 78

Et av utredningens hovedpoenger er at en rekke initiativ med effekt på helse krever tverrsektorielle avgjørelser og tiltak og bevilgninger utenfor helsefeltet. Hvordan bør samfunnet gripe an dette? Hvor skal man begynne og hvilke instanser bør involveres?

Innledning ved kommisjonens leder rektor Ole Petter Ottersen, UiO.

 SAMARBEIDSMØTE MED DET NORSKE VIDENSKAPSAKADEMI

Fri adgang for alle.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

27. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Galleriet)

Denne gangen får vi et internasjonalt perspektiv på dette og mer - Sanna Suvanto- Hansaeae er professor på Insead Kolding hvor hun bl.a. underviser i styrearbeid.

Sanna Suvanto-Harsaae har en BA i avsetning og marketing fra Lunds Universitet. Hun er i dag profesjonelt styremedlem og sitter som styreformann i BabySam AS, Sunset Boulevard AS, Best Friend OY/AB, Vital Petfood Group AS og Marketing Clinic AS. I tillegg til dette er hun styremedlem i SAS AB, Altia OY, Paulig AB (inkl. Santa Maria), Clas Ohlson AB, CCS AB, Upplands Motor AB. Hun har tidligere sittet i styret for Symrise AG, BTX AS, Candyking AB, Jetpak AB og Duni AB SATS AB

Fri entre, first come first serve.

Påmelding via denne link: http://www.styreakademietoslo.no/#!pmelding20112014/c1tr5

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan sikre gode bykvaliteter i nye byrom?

02. desember 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

HVORDAN SIKRE GODE  BYKVALITETER I NYE BYROM?

Oslo kommune satser på byutvikling i stadig nye områder. Men hvordan sik­rer de bymessig kvalitet i nyetablerte byrom? Veiledende prinsippplan for offentlig rom (VPOR) er et av kommu­nens viktigste planleggingsverktøy, og Byfabrikken undersøker hva det er og diskuterer hvordan det egentlig fungerer i praksis.

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

03. desember 2014 17:30 - 21:00 - Håndverkeren (Klubben)

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish