Møter

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

27. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Galleriet)

Dette er det siste møte i serien "Hvordan bli et attraktivt styremedlem". Denne gangen har vi med Business Kolding Institute som samarbeider tett med INSEAD – representert ved professor Sanna Suvanto-Harsaae.

Sanna Suvanto-Harsaae har en BA i avsetning og marketing fra Lunds Universitet. Hun er i dag profesjonelt styremedlem og sitter som styreformann i BabySam AS, Sunset Boulevard AS, Best Friend OY/AB, Vital Petfood Group AS og Marketing Clinic AS. I tillegg til dette er hun styremedlem i SAS AB, Altia OY, Paulig AB (inkl. Santa Maria), Clas Ohlson AB, CCS AB, Upplands Motor AB. Hun har tidligere sittet i styret for Symrise AG, BTX AS, Candyking AB, Jetpak AB og Duni AB SATS AB

Fri entre, first come first serve.

Påmelding via denne link: http://www.styreakademietoslo.no/#!pmelding20112014/c1tr5

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

 

Med Reformene R 94 og R 97, samt Kunnskapsløftet (K 06) ble norsk skole påført en pedagogisk ideologi som vektla læringsprosess mer enn læringsresultat. Dette medførte en gradvis svekking av elevers faglige grunnkunnskaper, - ikke minst i realfagene.

 

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole.

- Skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner fag/læreplaner, mottok i 2008 Bonnevie prisen og Kongens Fortjenestemedalje i 2014 for sin innsats innen utdanning.

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Byfabrikken: Hvordan sikre gode bykvaliteter i nye byrom?

02. desember 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Oslo kommune satser på byutvikling i stadig nye områder. Men hvordan sik­rer de bymessig kvalitet i nyetablerte byrom? Veiledende prinsipp-plan for offentlig rom (VPOR) er et av kommu­nens viktigste planleggingsverktøy. Byfabrikken undersøker noen av kommunens verktøy og diskuterer hvordan de egentlig fungerer i praksis.

Vilde Selvig (masterstudent fra NMBU i By- og regionaplanlegging) har skrevet masteroppgave om Oslo kommunes styringsverktøy i planlegging av offentlige uterom. Hun vil fortelle fra sin oppgave med et overordnet og kritisk blikk om hvordan de ulike verktøyene fungerer.

Magnus Boysen (seniorarkitekt fra Plan og bygningsetaten i Oslo Kommune) har bred og lang erfaring med å planlegge og utvikle offentlige uterom. Han har blant annet bidratt til å utvikle utearealnormer for felles leke- og oppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo. Magnus Boysen vil fortelle mer sine erfaringer knyttet til å utvikle de offentlige rommene i Oslo.

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

03. desember 2014 16:30 - 20:00 - Statoil, Martin Linges vei 33, Fornubu

Invitasjon og påmelding HER

PF Senior

Det psykiske helsevern og kriminalomsorgen

02. februar 2015 12:00 - 14:00 - Håndverkeren, Sangerhallen 5. etasje

Randi Rosenqvist vil snakke om skjæringspunktet mellom Kriminalomsorgen og psykiatri. Hun sier: - Det er ikke slik at mennesker enten er ”syke eller slemme”, de er ofte begge deler og dette får konsekvenser både for utilregnelighetslovgivningen og for psykiatriske behandlingsmuligheter i fengsel og på sykehus.

Randi Rosenqvist har vært psykiater i mange år og arbeidet i grenseoppgangen mellom psykiatri og straffesakskjeden som overlege på en Regional sikkerhetsavdeling, som leder for Den rettsmedisinske kommisjon, og nå seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish