Møter

PF Internasjonal Politikk og Økonomi

What makes Putin tick?

22. september 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Masha Gessen, Russian journalist and Author of "The man without a face - the unlikely rise of Vladimir Putin". A former KGB colonel rose to becom Russia`s president.  Who is he, what are his priorities and what can Russia, Ukraine and the West expect from him in the future?

Masha Gessens biografi er utgitt på norsk med tittelen: PUTIN. Mannen uten ansikt.

Gessen er i Norge i forbindelse med utgivelsen av ORD KAN KNUSE BETONG. Historien om Pussy Riot. Boken tar for seg kampen for demokrati i Russland og fenomenet Pussy Riot som et eksempel på dette.

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Polyteknisk Forening

Social Good Summit 2014

22. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Klubben), Rosenkrantz gate 7, inngang Kristian IVs gate

“What type of world do I want to live in by the year 2030?”

Join us to discuss and contribute to unlock the potential of technology to make the world a better place.

The Oslo Meetup is part of the two-day Social Good Summit held in New York during UN Week. The event focuses on the SGS theme, #2030NOW, which asks how new technology and new media can create solutions for the problems that our communities face, thus shaping a better future.

Speakers In Oslo

Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
Anne Cathrine Gjærde, Polyteknisk Forening
Jamshed Kazi, Oslo Governance Centre, UNDP
Christer Gundersen, Maarifa Initiative
Cecilie Hultmann, DNVGL
Ole Hansen, Engineers Without Borders

Samarbeidsmøte med UNDP (United Nations Development Programme), Friprog og Ingeniører Uten Grenser

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network. DETTE MØTET UTGÅR

22. september 2014 17:30 - 21:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

PF Olje / NPF Oslo

Oslo Rig Summit 2014

23. september 2014 9:00 - 16:00 - Felix konferansesenter, Aker brygge

We repeat the previous year's successes and invite you to a one-day seminar to take the rig industry on the pulse! We focus on the rig companies, but will also have posts from suppliers, customers and industry experts who will present status and prospects for their own projects and the industry in general.

The seminar will be held in English.

Seminaret er høyaktuelt for alle som er involvert og interessert i hva som rører seg i riggbransjen. Meld deg på, møt opp, bli oppdatert og knytt nye kontakter!

I etterkant av seminaret er det en uformell sammenkomst med tapas og drikke.

Pris:
Kr 1300,- for medlemmer + MVA
Kr 2100,- for ikke-medlemmer + MVA

Påmelding: http://www.npf.no/20149013-oslo-rig-summit-2014/category5189.html

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Georg Oftedal eller Ida Tofthagen

PF Samferdsel

Fremkommelighet i fremtidens gater

23. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(pizza fra kl. 16.30)

Høytrafikkerte gater i byutviklingsområder; byer til å leve i - hvordan skaper vi gode gaterom som også ivaretar trafikken?
Siv.arkitekt Knut Selberg innleder om temaet, og Statens vegvesen presenterer case fra Oslo.

Påmelding til www.nvtf.no eller mail til nvtf@tekna.no

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan bli et attraktivt styremedlem

24. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

-Hardt arbeid, track record og hva andre har gjort før deg

Velkommen til et nytt møte i serien "Hvordan bli et attraktivt styremedlem". Denne gangen har vi med Harald Norvik som har vært en sentral næringslivsleder hele sitt voksne liv i tillegg til Arne Selvik fra AFF.

Foredragsholdere

Harald Norvik er tidligere konsernsjef i Statoil ASA og tidligere styreleder i bl.a. Telenor, SAS, UMOE, H. Aschehoug & Co, TV2 og Oslo Børs. Nordvik har en erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv som overgår de fleste. 

Arne Selvik har sin fremste ekspertise fra styreutvikling og evaluering av styrer. Arbeidet med toppledere, ledergrupper og styrer nasjonalt og internasjonalt. Eier av Arne Selvik Consulting og Nettverkskonsulent hos AFF v/NHH. Over 10 års erfaring fra konsulentstaben fra Solstrandprogrammet.

Tema

Vi har mange ganger fått spørsmålet "hvordan får jeg styreverv?". Det er ikke slik at styreverv er noe man får - spørsmålet blir derfor hvordan man selv kan gjøre seg attraktiv som styremeldem. Dette forsøker vi å belyse gjennom møteserien "Hvordan bli et attraktivt styremedlem", hvor vi hver gang har ulik vinkling på problemstillingen.

Denne gangen møter vi to av landets fremste med ulik tilnærming. Norvik har en lang og bred erfaring som styreleder i en rekke sentrale bedrifter, mens Selvik har lang erfaring innen evaluering av styrearbeid. Sammen kan de gi oss et viktig innblikk i hva som må til for å komme i en attraktiv posisjon.

Det er begrenset antall plasser og disse tildeles etter "first come - first served" prinsippet.

Påmelding HER

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Menneskerettighetene og rettssikkerhet i Norge

25. september 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren

Menneskerettsjurist Marius Reikerås

 

Til debatten kommer:

Fung. Leder for nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl

 Adv. Kari Breirem, forfatter av boken "På BA-HR bakke. En varslers historie"

 Leder for Tverrfaglig Sikkerhetsforum Egil Borse-Svensen

Marius Reikerås er leder for et "rettssikkerhetsutvalg" og er mest kjent for sitt bidrag til oppreisning og erstatning til Nordsjødykkerne. Reikerås har aktivisert seg for å påpeke forbedringer og bedre situasjonen for de som står opp for det de tror på i norsk juss og rettssystem.

Rettssikkerhet betyr at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet, og kunne forsvare sine rettslige interesser. Varslere, de som tar opp feil i systemet eller utfordringer, er spesielt utsatt. Vi ønsker med møtet å sette fokus på menneskerettigheter og økt rettssikkerhet. Norge skal få en ny institusjon for menneskerettigheter, organisatorisk underlagt Stortinget (og knyttet til Sivilombudsmannen) fra 2015, og som forutsettes å oppfylle kriteriene i henhold til FNs prinsipper om nasjonale institusjoners status (Parisprinsippene).

Fri adgang for alle.

PF Kultur, PF Ledelse

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?.... og virker ikke?

30. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Dette fokuseres i to møter i PF Kultur i høst.)

Kulturledelse i praksis blir stadig mer utfordrende.
Publikum, utøvere og teknikere, myndigheter og samarbeidspartnere forventer topp kvalitet og forvaltning av tradisjoner –samtidig med nytenkning. Hvordan realisere hardt opparbeidete og nye muligheter?  
Ingrid Røynesdal (36 år), erfaren kulturleder, statsviter og også klassisk pianist, har nå hatt vel ett år i direktørstolen for Oslo-Filharmonien. Hun tar i sitt foredrag opp hvordan utvikle identitet, troverdighet, publikum og forståelse for en slik kvalitetsinstitusjon.
Spørsmål og debatt. Hva kan vi lære? Hvordan utløses muligheter for en attraktiv nasjonal og internasjonal posisjonering?

 

Fri adgang for alle.

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

Tom Christensen vil først ta for seg noen hovedlinjer i utviklingen av sentralforvaltningen i Norge, herunder viktige reformer de senere tiår. Så vil en rekke sentrale utfordringer bli diskutert: hvordan kan man sikre politisk styring og faglig og institusjonell autonomi samtidig? – har sentralforvaltningen for mange oppgaver og ansatte, eller er den ‘riktig’ dimensjonert? – har vi en stat som er for mye opptatt av kontroll og rapportering, eller er dette nødvendig? – har vi et balansert forhold mellom politisk og administrativ ledelse, eller er den administrative ledelse for sterk? – hva mener vi egentlig med en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet, og har vi en slik i Norge?

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan bygge by avbygninger

07. oktober 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Osloregionen er i sterk vekst og det planlegges byutvikling av stasjonsbyer og at flere store områder skal transformeres fra industri eller næring til by. Det er boliger det skal bli plass til, men får vi by også?
Hva gjør et boligområde urbant og samtidig bra? Er det høy utnyttelsesgrad som er svaret? Variert arkitektur? Høy kvalitet på overflater? Funksjonsblanding? Får vi til de kvalitetene vi ønsker oss og allikevel by? Blir det nye Oslo et område med bygninger eller områder med boliger eller får vi en by?
 Hvilke muligheter (og motkrefter) har knutepunktene i regionen for å svare på forventningene om en mer kompakt by?
VI SPØR:
Elin Børrud, arkitekt, professor i byog regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU
Utbyggere og arkitekter med pågående og relevante prosjekter i Osloregionen.

Fri adgang for alle.

PLENUMSMØTER, PF Helse, PF Ledelse - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens kunnskapsmiljø

07. oktober 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge er ikke i front i internasjonale rangeringer av elever, universiteter eller innovasjonsevne. Hva skal vi gjøre for å bli bedre?

 • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
 • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet
 • Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo
 • Gunnar Sivertsen, forsker ved NIFU
 • Marte Gerhardsen, leder for tankesmien Agenda

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Dagens møteformer - et hinder for produktiviteten?

08. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Møter er vår tids største virksomhet, men kanskje også vår største tidstyv. Minst ¼ del av tiden vi arbeider, går med til møter. For ledere kan andelen være opp mot hele 80 %!

Marianne Hauan Molstad, direktør Bufetat, senter for administrasjon og utviklingTone Aarum Sæter, seksjonssjef Bufetat, senter for administrasjon og utvikling
Bård Brende, siviløkonom og teatersportutøver
Annar Aasheim, daglig leder Kompetaseunion

Du vil også bli presentert konkrete metoder og verktøy, som du umiddelbart kan ta i bruk i egne møter, eller i opplæringssammenheng i det daglige arbeidet.

 

Kjell A Nordstrøm sammenligner i sin bok, Karaoke Kapitalismen, kunnskap om bensin på en bil. Full tank gir ikke fremdrift dersom det ikke er gnist på pluggene. Det er i møter vi skal gi hverandre håp og tro, bli engasjert og ”få gnisten” på nytt. Men er det slik i praksis?

En større undersøkelse forteller bl.annet at;

 • 96 % mener at det er for mange ineffektive møter: avdelingsmøter, budsjettmøter, personalmøter, ledermøter, impulsmøter; dette må vi diskutere sammen, gigantmøter; jo flere vi er sammen…
 • Over 50 % ønsker seg høyere aktivitet og engasjement i møtene
 • Over 40 % mener at det sjelden blir tatt så klare konklusjoner i møtene at de egner seg for oppfølging

   

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Internasjonal Politikk og Økonomi

Hva gikk galt i Thailand?

13. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Den 22. mai 2014 gjorde hæren foreløpig slutt på en lang periode med intens maktkamp i Thailand. Militærjuntaen sitter nå med all makt og har utnevnt en Komité av lojale støttespillere til å skrive en ny grunnlov som skal forhindre at «populistiske» ledere som Thaksin Shinawatra igjen skal få dominere thailandsk politikk og utfordre den tradisjonelle elitens makt. Juntaen har gjort det klart at den vil beholde makten helt frem til oktober 2015. Kritikere av kuppet og meningsmotstandere blir forsøkt kneblet.

Hvordan kan vi forklare at et mellominntektsland som Thailand ble så konfliktfylt og endte opp som et militærdiktatur? Hvor går konfliktlinjene i Thailand i dag? Hvilken betydning har kongehuset og det militæret?

De to PRIO-forskerne Marte Nilsen og Stein Tønnesson skal gi sine svar. Marte Nilsen forsker på Thailand og Myanmar og har skrevet doktoravhandling om den langvarige konflikten i Sør-Thailand. Stein Tønnesson leder et program om fred i Øst-Asia ved Universitetet i Uppsala.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Samferdsel - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Transportens infrastruktur

14. oktober 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Den nye regjeringen har lovet å fornye norsk samferdselspolitikk. Men hva vil de egentlig gjøre? Hva er konsekvensene? Finnes det bedre løsninger?

 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
 • Gunnar Ridderstrøm, planlegger i Cityplan
 • Lene Conradi, ordfører i Asker
 • Nina Jensen, leder for WWF-Norge
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

SEMINAR: Hvorledes skal vi tilnærme oss risikostyring av såkalt villede hendelser?

15. oktober 2014 12:00 - 15:00 - Håndverkeren

Risikostyring med villede hendelser har fått økt fokus etter 22.juli, in Amenas og ikke minst politiets trusseløkning sommeren 2014. Hvorledes skal vi forstå trusselbildet, og hvordan skal dette tas inn i risikostyringen. Hvilke støtte kan private virksomheter påregne og få fra Politiet? Kan dette håndteres innenfor eksisterende standarder slik som ISO 31000, eller er det behov for nye verktøy og standarder? Hvordan etablere kosteffektive løsninger for forebygging av villede hendelser i virksomhetsstyringen?

Thomas Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver, Politiets Sikkerhetstjeneste: Hvordan skal vi forstå politiets trusselvurderinger?

Anne Cathrine Gustavson, politioverbetjent, Kripos: Kriminalitetsbildet i Norge

Jarle Myklebust, politiinspektør, Politidirektoratet: Hvilken støtte kan private virksomheter påregne å få fra Politiet i en beredskapssituasjon?

Jon Erik Lindeman, HSE-rådgiver, RWE-Dea Norge AS: Sikrings- og beredskapsarbeid i praksis.

Richard Heyerdahl, styreleder, Proactima: Risikostyring i et virksomhetsperspektiv.

Gruppediskusjoner ledet av Jahn Helge Flesvik, daglig leder Aeger Group.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Den nasjonale Styredagen 2014

16. oktober 2014 9:00 - 15:00 - Felix konferansesenter, Aker Brygge

Se: http://www.styredagen.no/

Norsk Bolig- og byplanforening (Norsk Boby)

NORSK PLANMØTE

20. oktober 2014 9:00 - 16:00 - Lillestrøm Kultursenter

20. OG 21. OKTOBER

Tema: Demokrati og urbanisering.

Grunnlovsjubileet er en feiring av nasjonalstaten og dens liberale og demokratiske verdigrunnlag. Siden 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyser hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer. Hvordan bør bypolitikk utformes for et voksende befolkningsmangfold? Kan en kosmo­politisk idétradisjon gi oss alternative perspektiver på folkestyrets fram­tid i Norge? Hvordan har forholdet mellom offentlig regulering og sivile rettigheter utviklet seg i et stadig mer urbanisert samfunn? Hva slags bilde har vi av framtidas byer, og hvordan stemmer det med lokale forutsetnin­ger for utvikling?

Mer info m/ program og priser legges ut snart på www.boby.no

 

PF Medier og Kommunikasjon

Aktuelt tema

20. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Mer info m/ påmelding kommer.

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge har vært en pioner på miljøfeltet, men fremstår i dag som en sinke på flere områder. Hvordan gjenvinne lederposisjonen?

Innledere:

 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett: Fremtiden er elektrisk
 • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge: Grønn industri viser vei for en bærekraftig fremtid
 • Ditlev Engel, leder for Big Future 2025: Hvorfor Holdbar Vækst og Bæredygtighed Bliver Afgørende for Fremtidens Værdiskabelse

Panel:

 • Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver i Nordic Energy Research
 • Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona
 • Mani Hussaini, AUF
 • Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Nettverk for Fremtidstenkning

En mer handlekraftig forvaltning?

22. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Gjørv-kommisjonen har pekt på manglende gjennomføringsevne som et grunnleggende problem i norsk forvaltning. Det jobbes nå med å forbedre lederopplæringen. Kan en mer systematisk satsning på strategikompetanse og langsiktighet styrke gjennomføringskraften? 

Foredrag og debatt!

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

29. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

 • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
 • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
 • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
 • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Fri adgang for alle.

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Olje / NPF Oslo

Professional Network

03. november 2014 17:30 - 21:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Ytterligere opplysninger senere.  Påmelding til www.npf.no

PF Kultur

Kulturledelse og strategier i praksis - hva virker?

04. november 2014 19:00 - 21:00 - Håndverkeren

Operasjef Per Boye Hansen, Den Norske Opera & Ballett, deler sine erfaringer og visjoner fra kunstledelse i Norge og internasjonalt. DNO&B er Norges største kulturinstitusjon, hvilke utfordringer stilles til en leder av en kunstorganisasjon idag?
Spørsmål og debatt etter foredrag.
Vi spør hva skal til for å koordinere og realisere ekstra gode forestillinger, gjerne det ypperste, med stadig fullt hus? Hvordan utvikle mangfoldet av utøvere, teknikere, samarbeidspartnere og publikum?
Operaen i Bjørvika er blitt kult, hvordan innfri videre i huset som nå kanskje er Oslos fremste kultursymbol?

Fri adgang for alle.

PF Innovativt Nettverk

Bloggermakt

05. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Du er velkommen til sofaprat om bloggermakt. Vi inviterer ulike bloggere med innflytelse i norsk næringsliv og politikk og stiller spørsmål som; "Hvorfor blogger du?", "Hva er bloggsuksess for deg?" og "Hva er dine tips til oppstart av blogg?"

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish