Møter

PF Senior

Sykehus eller helseforetak: Spiller det noen rolle?

01. september 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren, (Sangerhallen 5. etasje)

Foredragsholder: Christian Grimsgaard, overlege ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet, tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus og medlem av Sentralstyret i Den norske legeforening.

 

Hvorfor er det så mye bråk i sykehusene våre? Skyldes det vanskelige ansatte, dårlige ledere, eller kan ressurssituasjonen og andre rammevilkår være en del av forklaringen?

Hvilken rolle spiller foretaksorganiseringen? 
For å finne svar må vi starte med å rydde unna noen myter om norske sykehus som i alt for stor grad har preget både debatt og politikkutforming.
Christian Grimsgaard har gjennom flere år markert seg som en uredd kritiker av utviklingen i sykehusene og omstillingsprosessene i hovedstadsområdet.

 

PF Internasjonal Politikk og Økonomi

What Next for Turkey? The presidential election in context

02. september 2014 17:00 - 19:00 - PRIO, Hausmannsgt. 7, Oslo

Please register HERE

Turkey’s political direction is up for debate, following the August Presidential elections. Having gone from domestic stability to political upheaval, from ‘zero problems with neighbours’ to being drawn into escalating regional conflicts, the new president is not short of challenges. Simultaneously, we may be seeing a new concentration of power in the hands of the President. Now that we know who shall fill the post, what should we be expecting?

​​PRIO and the Norwegian Polytechnic Society​ have the pleasure of inviting you to the seminar 'What Next for Turkey? The Presidential Election in Context'.​ 

The seminar will get behind the main media images of Turkey's politics, examining the lines between past, present and future. How can we understand the evolution of Turkey's AK party, long seen as the manifestation of democratic Islamism? How should we understand the shifting relationships of the military, business communities, religious movements with politics at large? How does regional conflicts and global political changes affect Turkey's ability to fulfil its ambitions on the global scene? What challenges and opportunities do and may present themselves? Which direction should we expect Turkey to take in the months and years to come?​

​PANEL:​​

  • Fuat Keyman, Director, Istanbul Policy Centre, Sabancı​ University
  • Harry Tzimitras, Director, PRIO Cyprus Centre
  • Einar Wigen, PhD scholar, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo​

Chair: Maria Gabrielsen Jumbert​, Senior Researcher, PRIO

Against the dramatic backdrop of popular protest, legal charges against key state employees, and mounting tension between the Islamist AK party and the opposition, 2014 is the year of elections in Turkey. Local election took place in late March, and presidential elections are scheduled for 10 August, with a possible run-off on the 24th of the same month.

The last couple of years have shown a Turkey breaking with the hailed economic success story and the secular–religious balancing act of President Erdogan's first years in office. Civil society is calling out against clampdowns on freedom of speech and the right to protest. On its side, the state invokes claims about threats to national security much more frequently, particularly in matters domestic. Numerous journalists, academics and members of the political opposition are imprisoned. Polarization between Islamists and seculars is on the rise.

Turkey's foreign policy is also increasingly troubled. Since the end of the Cold War, Turkish influence has been on the rise in the Middle East and throughout its wider neighbourhood. The 2011 coining of the term MINT, connoting the emerging economies of Malaysia, Indonesia, Nigeria and Turkey, the country's global ambitions were recognized. Turkey has played an increasingly important role, economically, politically, and culturally. Global credibility, however, is affected by the domestic state of affairs, and the troubles in the Middle East is increasingly pulling Turkey in.

PF Innovativt Nettverk

"Kongeriket Norge" eller "Den norske republikk"

03. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

- Hva er de reelle alternativene til monarkiet i Norge i dag?

Vi inviterer til paneldebatt hvor vi vil diskutere monarki og republikk som styreformer. Vi ønsker å legge til rette for en opplysende debatt og vil ta opp spørsmål som; «Hvordan skulle man innført en republikk i Norge i dag?» og «Hvordan skal vi bevare monarkiet de neste 100 årene?» Til panelet inviterer vi republikanere, monarkister og statsvitere for å få en balansert diskusjon.

 
Debattdeltakere:
- Henrik Meinander, Professor ved Helsingfors Universitet
- Carl-Erik Grimstad, Statsviter og førsteamanuensis i journalistikk v/ Norges kreative Høyskole
- Nils August Andresen, Ansvarlig redaktør i Minerva
- Kjetil B. Alstadheim, kommentator i Dagens Næringsliv og forfatter av boken ”Republikken Norge”

 Ordstyrer:
- Sissel Rogne, professor, Bioteknologirådet

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Er styrearbeid i kjeder annerledes enn annet styrearbeid?

09. september 2014 9:00 - 11:00 - Oslo Handelstands Forenig, Karl Johans gate 37 A (Paleet, inngang ved Egon)

(Frokost fra 08.30)

Påmelding HER

Innledere:

Nina Hellstenius Hødnebø er DNV-sertifisert rekrutterer/researcher i Impact AS og innehar en rekke styreverv. Hun er også med i styret i StyreAkademiet Oslo. Hødnebø vil snakke om rekruttering av styremedlemmer til kjeder.

 Jon Steinar Johnsen, med bakgrunn som adm. direktør i Specsavers Norge og ledende roller fra Spar, Optikk Norge og Obs!, nå styreleder for Bjørklund og styremedlem i OHF. Han vil snakke om sin erfaring med styrearbeid fra lederposisjon.

 Tom Andersen er tidligere adm. direktør i Coop Øst og har erfaring fra lederstillinger i flere store kjeder som Bohus og Libris. Andersen vil dele sin erfaring i samspillet mellom styret og ledelsen.

 Halvor Bjerke, med bakgrunn som adm. direktør for bl.a. Interoptik og Parfymelle i tillegg til en rekke styreverv vil snakke om styrearbeid i kjeder – både fra lederposisjon og styreposisjon.

Per Egenæss Stilling har lang erfaring som salgs-coach og motivasjonstaler. Han har ledet flere selskap i Norge og trent de beste av de beste. Stilling vil være med gjennom hele møtet og lede en interaktiv debatt mellom de ulike sesjonene.

PLENUMSMØTER, PF Helse, PF Innovativt Nettverk, PF Ledelse, Junior Chamber International Innovation, gruppe av PF - PLENUMSMØTE

Mental trening i næringslivet.

09. september 2014 19:00 - 21:00 - Håndverkeren

Erik Bertrand Larssen har på kort tid blitt en av næringslivets og toppidrettens mest brukte mentaltrenere. Han hevder at en arbeidsplass i verdensklasse skapes av en vinnerkultur, motiverte ansatte, inspirerende ledere og effektive team. Dette er din sjanse til å lære nye verktøy og bli inspirert. LES MER

PF INNOVATIVT NETTVERK / PF LEDELSE / PF HELSE / PF JUNIOR CHAMBER INNOVATION

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Norsk Energiforening, PF Olje / NPF Oslo

Status og fremtiden til CCS i Norge

17. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Uten CO2-fangst fra fossil energibruk er ikke de nødvendige målsetningene om utslippsreduksjon av klimagasser mulig. Vi ønsker derfor å forstå fremskrittene i teknologiutviklingen som til, og hvilke muligheter vi ser i Norge til å bidra til å løse dette spørsmålet.

Hva har skjedd og vil skje etter at pilotprosjektet på Mongstad ble skrinlagt? Finnes det håp med mindre profilerte utviklingsløp? Vi får alternativene frem i lyset, og debatterer mulighetene.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for NPF Oslo og PFs medlemmer.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Menneskerettighetene og rettssystemet

25. september 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren

Foredrag til debatt av menneskerettsjurist Marius Reikerås

 

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Den nasjonale Styredagen 2014

16. oktober 2014 9:00 - 15:00 - Felix konferansesenter, Aker Brygge

Se: http://www.styredagen.no/

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening

Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Et møte i møteserien FRAMTIDENS NORGE.

  • Hvordan oppnås et karbonfritt samfunn?
  • Norges plass i det globale energibildet
  • Hvordan oppnå grønn næring og grønne arbeidsplasser?

Norge tok en framtredende rolle som miljønasjon da Gro Harlem Brundtland i 1972 etablerte – som første land i verden – et eget miljødepartement. På grunn av dette ble vi kåret til verdens ledende miljøforkjemper.

Hvilke grep skal Norge ta for å lede an igjen – 42 år siden miljødepartementet ble etablert?

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Norsk Energiforening

Energimelding - innspill fra bransjen

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har bedt om en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen. Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Med mange muligheter, store verdier og ulike mål og hensyn i energibransjen er det mange meninger. Møtet inviterer interessenter og sekretariatet for meldingen til meningsutveksling og debatt.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish