Bli medlem

Vil du gjerne holde deg oppdatert på viktige samfunnspolitiske spørsmål? Har du lyst til å være med å påvirke den faglige og politiske dagsordenen?

Bli medlem og få nettverk og kunnskaper som bidrar til din faglige og personlige utvikling. Hos oss finner du en møteplass som er uavhengig av partipolitikk, ideologi og bransje. Vi setter tverrfaglighet i sentrum og inviterer fageksperter, politikere og representanter fra næringslivet til debatt.

Tidligere ble Polyteknisk Forening ansett som en forening kun for ingeniører, men dette er langt fra tilfellet i dag. Vi er en forening for alle som synes samfunnsengasjement er viktig. Er det også viktig for deg? Bli med i nettverket vårt og meld deg inn i Polyteknisk Forening.

Innmeldingsskjema:

New User Registration
*Kryss av for at du godtar nettsidens vilkår
*Påkrevede felt

Les mer om nettverkene her >>

Bedriftsmedlemskap

Vil du gjerne gi bedriftens ansatte mulighet for å holde seg oppdatert på viktige samfunnspolitiske spørsmål?

Bli bedriftsmedlem og tilby alle ansatte gratis adgang til nærmere 100 debattmøter i året. Vi tilbyr en møteplass som er uavhengig av partipolitikk, ideologi og bransje. Vi setter tverrfaglighet i sentrum og inviterer fageksperter, politikere og representanter fra næringslivet til debatt. Bedriftens ansatte får tilgang på nettverk og kunnskaper som bidrar til faglig og personlig utvikling.

Kontingentsatser bedriftsmedlemskap:

1. Bedrifter med under 5 ansatte: 2.500 kr
2. Bedrifter med under 50 ansatte: 5.000 kr
3. Bedrifter med over 50 ansatte: 10.000 kr

Bedriftsmedlemskap i Oslo Bolig- og byplanforening: 2.200 kr

Ta kontakt med sekretariatet for å bli medlem