PLENUMSMØTER


Kommende møter

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning? Foreløpig fulltegnet (prøver å få større lokale)

03. november 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

NB! FLYTTET FRA 29. OKTOBER

  • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
  • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
  • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
  • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish