PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Link til Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø, seminarer

 

Kommende møter

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Menneskerettighetene og rettssikkerhet i Norge

25. september 2014 18:00 - 20:00 - Håndverkeren

Menneskerettsjurist Marius Reikerås

 

Til debatten kommer:

Fung. Leder for nasjonal institusjon for menneskerettigheter Kristin Høgdahl

 Adv. Kari Breirem, forfatter av boken "På BA-HR bakke. En varslers historie"

 Leder for Tverrfaglig Sikkerhetsforum Egil Borse-Svensen

Marius Reikerås er leder for et "rettssikkerhetsutvalg" og er mest kjent for sitt bidrag til oppreisning og erstatning til Nordsjødykkerne. Reikerås har aktivisert seg for å påpeke forbedringer og bedre situasjonen for de som står opp for det de tror på i norsk juss og rettssystem.

Rettssikkerhet betyr at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet, og kunne forsvare sine rettslige interesser. Varslere, de som tar opp feil i systemet eller utfordringer, er spesielt utsatt. Vi ønsker med møtet å sette fokus på menneskerettigheter og økt rettssikkerhet. Norge skal få en ny institusjon for menneskerettigheter, organisatorisk underlagt Stortinget (og knyttet til Sivilombudsmannen) fra 2015, og som forutsettes å oppfylle kriteriene i henhold til FNs prinsipper om nasjonale institusjoners status (Parisprinsippene).

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

SEMINAR: Hvorledes skal vi tilnærme oss risikostyring av såkalt villede hendelser?

15. oktober 2014 12:00 - 15:00 - Håndverkeren

Risikostyring av såkalt villede hendelser (som terror) har fått økt fokus etter 22. juli 2011, men også ved terroren i In Amenas og ikke minst med politiets beredskapsøkning sommeren 2014. Hvorledes skal vi forstå trusselbildet, og hvordan skal dette tas inn i risikostyringen. Hvilke støtte kan private virksomheter påregne fra det offentlige? Kan dette håndteres innenfor eksisterende standarder slik som ISO 31000, eller er det behov for nye verktøy og standarder? Hvordan etablere kosteffektive løsninger for forebygging av villede hendelser i virksomhetsstyringen?

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Forsvaret i løse luften?

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Paneldebatt; hva bygger vi det norske forsvaret etter?

Vil en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjøre at innsatsforsvaret vårt med evne til utenlands operasjoner må skrus sammen annerledes? Hvem definerer scenarioene og hvordan bør det jobbes for at Norge kan få et så godt forsvar som mulig når omgivelsene våre nå endres.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish