PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Link til Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø, seminarer

 

Kommende møter

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

SEMINAR: Hvorledes skal vi tilnærme oss risikostyring av såkalt villede hendelser?

15. oktober 2014 12:00 - 15:00 - Håndverkeren

Risikostyring med villede hendelser har fått økt fokus etter 22.juli, in Amenas og ikke minst politiets trusseløkning sommeren 2014. Hvorledes skal vi forstå trusselbildet, og hvordan skal dette tas inn i risikostyringen. Hvilke støtte kan private virksomheter påregne og få fra Politiet? Kan dette håndteres innenfor eksisterende standarder slik som ISO 31000, eller er det behov for nye verktøy og standarder? Hvordan etablere kosteffektive løsninger for forebygging av villede hendelser i virksomhetsstyringen?

Thomas Haneborg, senior sikkerhetsrådgiver, Politiets Sikkerhetstjeneste: Hvordan skal vi forstå politiets trusselvurderinger?

Anne Cathrine Gustavson, politioverbetjent, Kripos: Kriminalitetsbildet i Norge

Jarle Myklebust, politiinspektør, Politidirektoratet: Hvilken støtte kan private virksomheter påregne å få fra Politiet i en beredskapssituasjon?

Jon Erik Lindeman, HSE-rådgiver, RWE-Dea Norge AS: Sikrings- og beredskapsarbeid i praksis.

Richard Heyerdahl, styreleder, Proactima: Risikostyring i et virksomhetsperspektiv.

Gruppediskusjoner ledet av Jahn Helge Flesvik, daglig leder Aeger Group.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Forsvaret i løse luften?

24. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Paneldebatt; hva bygger vi det norske forsvaret etter?

Vil en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjøre at innsatsforsvaret vårt med evne til utenlands operasjoner må skrus sammen annerledes? Hvem definerer scenarioene og hvordan bør det jobbes for at Norge kan få et så godt forsvar som mulig når omgivelsene våre nå endres.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish