PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Link til Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø, seminarer

Jubileumsboken er tilgjengelig fra 11.11.09 og finnes på: http://www.bics.no/books.htm

Kommende møter

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Sikkerhet og øvelser i fylker og kommuner

24. april 2014 18:00 - 19:00 - Håndverkeren

 Er vi parat eller er det tilfeldigheter som rår når ulykken skjer?

De siste 5-10 år har det vært et betydelig økt fokus på å øve i offentlig forvaltning. Hva er rammene, hvem øver, hvordan øves det, og hvordan brukes øvelser til å styrke beredskapen?

Fylkesberedskapssjef i Vestfold Jan Helge Kaiser innleder. Jan har vært med på flere store øvelser innen brann og nye miljøutfordringer de seneste årene, og gir gode eksempler og erfaring fra hva som virker og hvor man kan gå feil.

Deretter kommer seniorkonsulent Morten Støldal, DSB. Morten spør: En gjentagende kritikk er at vi ikke lærer av øvelser. Hvorfor er det slik. og hvordan kan vi sikre at læring faktisk skjer når vi øver? Morten jobber med kompetanse i DSB og har gode kunnskaper om erfaringslæring.

Diskusjon

1900 Generalforsamling TSF/NFSM (Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø).

- Årsrapport og valg. Vi ønsker spesielt velkomne nye aktive.

- Diskusjon om videre arbeid.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish