PF Olje / NPF Oslo

PF Olje / NPF Oslo

Kommende møter

PF Norsk Energiforening, PF Olje / NPF Oslo

CCS - hva skjer?

17. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Uten CO2-fangst og lagring er ikke målsettingene om utslippsreduksjon av klimagasser forenlig med fortsatt bruk av olje, kull og gass.

Hvilke utfordringer møter de anleggene som har CCS i dag, og hva skal til for at dette blir en utbredt metode for utslippsfri bruk av fossile energikilder?

Vi ønsker å forstå de nødvendige fremskrittene i teknologiutviklingen, og hvilke muligheter Norge som oljenasjon har til å bidra til å løse denne utfordringen.

Hva har skjedd og vil skje etter at fullskalaprosjektet på Mongstad ble skrinlagt? Hva sier forskerne, og hvilke muligheter har de kommersielle aktørene til å lykkes innenfor dette området. Finnes det håp for en klimavennlig industri? Er det politikk, økonomi eller teknologi som er den store barrieren?

Innledere:

Norge som bidragsyter til vellykket CO2 fangst og lagring? v/Tore Amundsen, Gassnova

Hvordan kan olje- og gassindustrien overleve i en klimavennlig fremtid?  v/Olav Skalmeraas, Statoil.

Er lønnsom fangst og lagring i prosessindustrien mulig? v/ Liv – Margrethe Bjerge, Norcem

Den teknologiske utviklingen v/ Espen Olsen, NMBU.

Møteleder: Anette Norskog fra Norsk Energiforening

 

Det blir enkel servering fra 1630.

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for NPF Oslo og PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish