PF Norsk Energiforening

PF Norsk Energiforening

Norsk Energiforening er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren.
Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.
Hvert år avholder Norsk Energiforening 6 - 8 møter med foredrag om faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til energisektoren.

 Følg oss på LinkedIn

Kommende møter

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Norge har vært en pioner på miljøfeltet, men fremstår i dag som en sinke på flere områder. Hvordan gjenvinne lederposisjonen?

Innledere:

  • Auke Lont, konsernsjef i Statnett: Fremtiden er elektrisk
  • Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge: Grønn industri viser vei for en bærekraftig fremtid
  • Ditlev Engel, leder for Big Future 2025: Hvorfor Holdbar Vækst og Bæredygtighed Bliver Afgørende for Fremtidens Værdiskabelse

Panel:

  • Benjamin Donald Smith, seniorrådgiver i Nordic Energy Research
  • Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona
  • Mani Hussaini, AUF
  • Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Norsk Energiforening

Energimelding - innspill fra bransjen

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har bedt om en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen. Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Med mange muligheter, store verdier og ulike mål og hensyn i energibransjen er det mange meninger. Møtet inviterer interessenter og sekretariatet for meldingen til meningsutveksling og debatt.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish