PF Norsk Energiforening

PF Norsk Energiforening

Norsk Energiforening er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren.
Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.
Hvert år avholder Norsk Energiforening 6 - 8 møter med foredrag om faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til energisektoren.

 Følg oss på LinkedIn

Kommende møter

PF Norsk Energiforening

Teknologiutvikling i energisektoren - skjer det?

29. april 2014 17:00 - 19:00 - Hånverkeren

Grønn teknologi i energisektoren

Et av vår tids store dilemmaer er hvordan kombinere verdens økning i energibehov samtidig som utslipp av CO2 reduseres til et bærekraftig nivå. Løsningen må blant annet ligge i å ta i bruk ny teknologi. Fornybarsektoren i Norge blir av mange sett på som en tradisjonsbundet bransje – men tiden for teknologiutvikling er nå! Hva kan og bør Norge bidra med?

I dette møtet belyser vi temaet med presentasjoner av utviklingen innen enkeltområder som er eller kan være av betydning for en klimavennlig framtid, samt at vi får innblikk i hvordan norske myndigheter søker å bruke forskningsmidler til å motivere til utvikling.

Innledere:

Knut Børseth, Chief Innovation Officer, SARGAS: Det forplikter å være oljenasjon. Skal vi fortsatt produsere olje, bør vi også bidra til å utvikle renseteknologi. Hva skjer innen ccs?

Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder Grønn Bil: Grønne Biler – er det framtiden? Vil elektrisitet, hydrogen eller noe helt annet være energikilden til framtidens biler

Jens Arne Steinsbø, McKinsey: Vil framtidens batteriteknologi endre energisystemet? Kan lokale solceller og vindmøller sammen med batteri overflødig gjøre dagens energiproduksjon og energisystem?

 

Ordstyrer og innleder:
Rune Volla, avd.dir. Energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet: Hvordan brukes statlige midler til forskning i utviklingen av ‘grønn teknologi’?

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler, PF Norsk Energiforening, PF Samfunnsøkonomi

Klimakvoter og norsk klimapolitikk

21. mai 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset (Amalie Skram), Wergelandsvn. 29

Den norske stat har kjøpt over 28 millioner klimakvoter siden 2008. Kvotene summerer seg til milliardbeløp og har finansiert energiprosjekt i millionklassen i Kina og andre steder i verden. Møtet tar opp status på Norges kvotekjøp og tar diskusjonen om de har fungert etter hensikten eller om det i fremtiden er mer lønnsomt å investere på andre områder – for eksempel her hjemme i Norge.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG),  journalist Erik Martiniussen (forfatter av boka ”Drivhuseffekten, klimapolitikken som forsvant), direktør avdeling for økonomi, energi og miljøstatistikk Torstein Arne Bye, SSB og daglig leder Marius Holm, Zero. Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen, Statnett

 

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish