PF Norsk Energiforening

PF Norsk Energiforening

Norsk Energiforening er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren.
Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.
Hvert år avholder Norsk Energiforening 6 - 8 møter med foredrag om faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til energisektoren.

 Følg oss på LinkedIn

Kommende møter

PF Norsk Energiforening, PF Olje / NPF Oslo

Status og fremtiden til CCS i Norge

17. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Uten CO2-fangst fra fossil energibruk er ikke de nødvendige målsetningene om utslippsreduksjon av klimagasser mulig. Vi ønsker derfor å forstå fremskrittene i teknologiutviklingen som til, og hvilke muligheter vi ser i Norge til å bidra til å løse dette spørsmålet.

Hva har skjedd og vil skje etter at pilotprosjektet på Mongstad ble skrinlagt? Finnes det håp med mindre profilerte utviklingsløp? Vi får alternativene frem i lyset, og debatterer mulighetene.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for NPF Oslo og PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Norsk Energiforening

Framtidens bærekraft

21. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Et møte i møteserien FRAMTIDENS NORGE.

  • Hvordan oppnås et karbonfritt samfunn?
  • Norges plass i det globale energibildet
  • Hvordan oppnå grønn næring og grønne arbeidsplasser?

Norge tok en framtredende rolle som miljønasjon da Gro Harlem Brundtland i 1972 etablerte – som første land i verden – et eget miljødepartement. På grunn av dette ble vi kåret til verdens ledende miljøforkjemper.

Hvilke grep skal Norge ta for å lede an igjen – 42 år siden miljødepartementet ble etablert?

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Norsk Energiforening

Energimelding - innspill fra bransjen

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har bedt om en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen. Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Med mange muligheter, store verdier og ulike mål og hensyn i energibransjen er det mange meninger. Møtet inviterer interessenter og sekretariatet for meldingen til meningsutveksling og debatt.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish