PF Norsk Energiforening

PF Norsk Energiforening

Norsk Energiforening er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren.
Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.
Hvert år avholder Norsk Energiforening 6 - 8 møter med foredrag om faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til energisektoren.

 Følg oss på LinkedIn

Kommende møter

PF Norsk Energiforening

Hva mener kraftselskapene Energimeldingen bør handle om?

12. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Regjeringen har satt i verk med å utarbeide en helhetlig Energimelding. Et sekretariat av ressurspersoner i Olje- og Energidepartementet og NVE arbeider med meldingen.

Målet med meldingen er å beskrive dagens energimarked, og peke ut veien framover. Meldingen skal være helhetlig og ivareta hensynet til miljø/klima, konkurranse og forsyningssikkerhet.

Det er mange kryssende mål og hensyn i energipolitikken. I de siste årene er det i stor grad interesse- og miljøorganisasjoner som har satt dagsorden i energipolitikken.

Hva mener egentlig kraftselskapene om energiutviklingen? Hvilke utfordringer mener kraftbransjen man står ovenfor de neste 20-30 årene?

Vi har invitert tre store kraftselskaper i Norge for å bidra med sitt syn på hovedperspektivene for en Energimelding for de neste 20-30 årene.

Innledere:

  1. Forventninger til Energimeldingen, direktør Sigrid Hjørnegård, Energi Norge
  2. E-CO Energi AS, konsernsjef Tore Olaf Rimmereid
  3. Østfold Energi AS, strategidirektør Tommy Fredriksen
  4. Energiselskapet Buskerud Nett AS, adm. Dir. Tore Morten Wetterhus
  5. Debatt/diskusjon

Møteledere Torodd Jensen og Halvor Kr. Halvorsen – styremedlemmer i Norsk Energiforening.

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish