PF Innovativt Nettverk

PF Innovativt Nettverk

Innovativt nettverk (IN) skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon.

Innovativt nettverk ønsker å invitere til diskusjon og debatt de temaer som er relevante i en tverrfaglig sammenheng og som berører medlemmenes arbeidssituasjoner i bred forstand. Dette oppnås ved å invitere til dagsaktuelle, faglige foredrag, debatter og workshops med fokus på tverrfaglige temaer innen innovasjon, kultur, samfunns- og næringsliv. 

Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids - og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

For mer informasjon følg oss på:

Facebook: LINK

Linkedin: LINK

Eller kontakt styreleder Marius Kristiansen på tlf +47 90 66 78 58,  marius.t.kristiansen@gmail.com

 

 

 

Kommende møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish