PF Innovativt Nettverk

PF Innovativt Nettverk

Innovativt nettverk (IN) skal være et forum for nettverksbygging og tilbyder av faglig påfyll som inspirerer møtedeltakere til å øke graden av innovasjon og nyskaping i egen arbeidssituasjon.

Innovativt nettverk ønsker å invitere til diskusjon og debatt de temaer som er relevante i en tverrfaglig sammenheng og som berører medlemmenes arbeidssituasjoner i bred forstand. Dette oppnås ved å invitere til dagsaktuelle, faglige foredrag, debatter og workshops med fokus på tverrfaglige temaer innen innovasjon, kultur, samfunns- og næringsliv. 

Deltagere i Innovativt nettverk er nettverksorienterte personer med variert arbeids - og erfaringsbakgrunn. Innovativt nettverk passer for alle med interesse for innovasjon og som ønsker nye impulser og tverrfaglig input.

For mer informasjon følg oss på:

Facebook: LINK

Linkedin: LINK

Eller kontakt styreleder Marius Kristiansen på tlf +47 90 66 78 58,  marius.t.kristiansen@gmail.com

 

 

 

Kommende møter

PF Innovativt Nettverk

Dagens møteformer - et hinder for produktiviteten?

08. oktober 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Møter er vår tids største virksomhet, men kanskje også vår største tidstyv. Minst ¼ del av tiden vi arbeider, går med til møter. For ledere kan andelen være opp mot hele 80 %!

Marianne Hauan Molstad, direktør Bufetat, senter for administrasjon og utviklingTone Aarum Sæter, seksjonssjef Bufetat, senter for administrasjon og utvikling
Bård Brende, siviløkonom og teatersportutøver
Annar Aasheim, daglig leder Kompetaseunion

Du vil også bli presentert konkrete metoder og verktøy, som du umiddelbart kan ta i bruk i egne møter, eller i opplæringssammenheng i det daglige arbeidet.

 

Kjell A Nordstrøm sammenligner i sin bok, Karaoke Kapitalismen, kunnskap om bensin på en bil. Full tank gir ikke fremdrift dersom det ikke er gnist på pluggene. Det er i møter vi skal gi hverandre håp og tro, bli engasjert og ”få gnisten” på nytt. Men er det slik i praksis?

En større undersøkelse forteller bl.annet at;

  • 96 % mener at det er for mange ineffektive møter: avdelingsmøter, budsjettmøter, personalmøter, ledermøter, impulsmøter; dette må vi diskutere sammen, gigantmøter; jo flere vi er sammen…
  • Over 50 % ønsker seg høyere aktivitet og engasjement i møtene
  • Over 40 % mener at det sjelden blir tatt så klare konklusjoner i møtene at de egner seg for oppfølging

     

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Innovativt Nettverk

Bloggermakt

05. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Du er velkommen til sofaprat om bloggermakt. Vi inviterer ulike bloggere med innflytelse i norsk næringsliv og politikk og stiller spørsmål som; "Hvorfor blogger du?", "Hva er bloggsuksess for deg?" og "Hva er dine tips til oppstart av blogg?"

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish