Norsk Bolig- og byplanforening (Norsk Boby)


Norsk BOBYs hjemmeside: http://www.boby.no/

 

 

Kommende møter

Norsk Bolig- og byplanforening (Norsk Boby)

NORSK PLANMØTE

20. oktober 2014 9:00 - 16:00 - Lillestrøm Kultursenter

20. OG 21. OKTOBER

Tema: Demokrati og urbanisering.

Grunnlovsjubileet er en feiring av nasjonalstaten og dens liberale og demokratiske verdigrunnlag. Siden 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyser hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer. Hvordan bør bypolitikk utformes for et voksende befolkningsmangfold? Kan en kosmo­politisk idétradisjon gi oss alternative perspektiver på folkestyrets fram­tid i Norge? Hvordan har forholdet mellom offentlig regulering og sivile rettigheter utviklet seg i et stadig mer urbanisert samfunn? Hva slags bilde har vi av framtidas byer, og hvordan stemmer det med lokale forutsetnin­ger for utvikling?

Mer info m/ program og priser legges ut snart på www.boby.no

 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish